gizmodo.com, studyfinds.org, news.mit.edu

Planeta Země mění barvu

Vědci zjistili, že oteplování planety způsobené lidskou činností vede k výrazné změně barvy našich oceánů. Tato změna není vnímaná jen z estetického hlediska, má významné důsledky pro mořský ekosystém a globální klimatický systém jako celek.

Oceány mění barvu v důsledku zvýšení teploty způsobeného globálním oteplováním. Teplejší vody způsobují, že fytoplankton, mikroskopické organismy žijící v oceánech, mění svou pigmentaci. Fytoplankton je základem mořského potravního řetězce a jeho přítomnost či nepřítomnost má zásadní vliv na celý mořský ekosystém. Pigmenty fytoplanktonu jsou zodpovědné za barvy oceánu a jakákoli změna jejich složení vede k následné změně barev vody.

Fytoplankton obsahuje pigmenty, jež mu umožňují absorbovat různé vlnové délky světla. Nejběžnějším pigmentem fytoplanktonu je chlorofyl, který pohlcuje červené a modré světlo, což dodává oceánu modrozelenou barvu.

Na barvě oceánu se však podílejí i další pigmenty, například fukoxantin a diadinoxantin. Tyto pigmenty absorbují světlo různých vlnových délek, což vede k rozdílům v barevných odstínech.

S oteplováním oceánů se pigmentace fytoplanktonu mění. Změna barvy nemusí být pouhým okem patrná, ale družice a oceánografické senzory mohou tyto změny zaznamenat.

Oceány nebudou modré

Změna barvy oceánu má významné důsledky pro mořský ekosystém. Fytoplankton hraje zásadní roli v potravním řetězci oceánu a jakékoli změny mohou mít dalekosáhlé důsledky. Změny pigmentace mohou ovlivnit způsob fotosyntézy fytoplanktonu a jeho schopnost produkovat potravu, na které jsou mořští živočichové závislí.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Změna barvy oceánu má také vliv na globální klimatický systém. Oceán absorbuje přibližně 25 % oxidu uhličitého vypouštěného lidskou činností. Schopnost oceánu absorbovat oxid uhličitý však závisí na přítomnosti fytoplanktonu.

Fytoplankton absorbuje oxid uhličitý během fotosyntézy a po svém odumření jej uvolňuje zpět do oceánu. Změny v populaci fytoplanktonu v důsledku změn pigmentace mohou ovlivnit schopnost oceánu absorbovat oxid uhličitý, což může dále zhoršit dopady změny klimatu. Pokud oceány skutečně změní odstín z modré na jiný, bude to znamením nenávratných změn pro celou naši planetu.

Je nezbytné, abychom přijali opatření k řešení změny klimatu a snížili emise skleníkových plynů, a ochránili tak nejen oceány naší planety, ale také život v nich.