Problematika globálního oteplování a zvyšování hladiny moří znervózňuje země napříč planetou. Prognózy jsou takové, že do roku 2050 by se hladiny moří měly dostat o 16 cm výše, než je tomu dnes. Projekt Bloom proto počítá s pěstováním mikroskopických mořských organismů, které by měly pomáhat řešit problematiku oteplování a zvyšování hladin. Organismy, jako je fytoplankton, totiž hraje klíčovou roli při zpracování oxidu uhličitého, který je hlavní příčinou skleníkového efektu.

Bloom je poloponorné centrum, které je zakotvené na mořském dně systémem kabelů, který svými senzory kontroluje u pobřeží výšku hladiny a kvalitu vody v oceánech, řekách nebo pobřežích. Záleží, kam tuto buňku "zaparkujete". Cílem tohoto projektu je snížení uhlíkové stopy každé průmyslové zóny nebo města za použití fotosyntézy. Tedy použití zelených rostlin při přeměně oxidu uhličitého na kyslík.

Horní část z celkově 45 metrů vysokého Bloomu by měla být určena k bydlení a pěstování rostlin. Spodní část by měla vyplňovat velká akvária fytoplanktonu, na která by měl dohlížet stálý personál vědců a mořských odborníku.

Počítá se s tím, že první místo, kde bude tato vodní farma nainstalována, bude Indický oceán. Asie je totiž prvním kontinentem postiženým zvyšováním hladiny z důvodu znečistění ovzduší a navazujícího skleníkového efektu. Na futuristicky vyhlížející buňky plné rostlin a akvárií s fytoplanktony je nyní kladena zodpovědnost za budoucnost planety a jejích obyvatel.

(Zdroj: https://architizer.com/projects/bloom-aquatic-farm/

https://www.e-architect.com/concept/bloom-aquatic-farm