Zámek Lemberk byl, podobně jako mnohé další takové stavby, původně gotickým hradem, jehož vznik je datován do 13. století a mohli bychom jej tak zařadit mezi nejstarší české šlechtické hrady. V počátcích jeho historie byla tato dnešní památka spojována také se jménem Zdislavy z Lemberka, dnes známé jako svatá Zdislava.

Hrad už nebyl potřeba

Pak ale přišla doba renesance a s ní i jeho proměna do tehdy moderní podoby. Konkrétně v roce 1550 došli tehdejší majitelé k názoru, že hrad již není potřeba, situace v těchto místech je celkem klidná, a tak bude vhodné vyměnit nehostinné a strohé opevněné hradní prostředí za zámecké pohodlí a jemnou okázalost. Z původního Lemberka tak mnoho nezůstalo. Ani to ale nebyl konec přestaveb a úprav, a tak se nám do dnešních dob dochovala směsice různých stylů a fází úprav. Tak je tomu ale na většině památek. V tom se Lemberk od ostatních příliš neliší.

Vyděšení záhadologové

Severočeský zámek má ale oproti mnohým jiným zvláštnost, která přitahuje turisty, milovníky záhad i lovce duchů. Na zámku totiž straší. Nejde ale přitom o nějakou “obyčejnou” bílou paní. Na Lemberku se bojí i ostřílení záhadologové. Třeba ti, kteří tady prováděli výzkumy na konci devadesátých let minulého století zřetelně slyšeli nad kaplí podivné kroky. Samozřejmě se okamžitě vydali na půdu, aby přišli záhadě na kloub, ale neobjevili vůbec nic. Podlaha půdy byla rovnoměrně pokryta neporušenou vrstvou prachu. Nikdo nebo nic přirozeného se tady zjevně nepohybovalo. Přesto všichni členové týmu přísahali, že kroky jasně slyšeli.

Duše vojáků nemohou najít klid

Kdo ví, možná že šlo o některého z duchů vojáků, kteří se zde snažili zotavit ze svého zranění v Sedmileté válce, ale jejich osud byl stejně zpečetěn, ačkoliv se dostali na Lemberk, který se v té době proměnil na lazaret. Těla stovek mrtvých vojáků byla pohřbena do hromadného hrobu pod zámkem, ale jejich duše podle místní pověsti nikdy nenašly klid k věčnému odpočinku. Přízraky těch, které se snaží najít cestu na onen svět tak stále bloudí komnatami a chodbami Lemberka.

Zdroj: Youtube

Zvířata se ošálit nenechají

Lidé se možná nechají ošálit vlastními představami, i když rozházené věci v kapli nebo v tak zvaném Bajkovém sále tak jednoduše vysvětlitelné nejsou. Ještě zajímavější než úkazy, které by ti nejskeptičtější z nás mohli svádět na bujnou lidskou fantazii, je chování zvířat v prostorách zámku. Dokonce i policejní psi, cvičení k pohybu ve velmi netradičních podmínkách, mezi lidmi nebo i v nepříjemných situacích, se na Lemnerku chovají podle svědectví jejich vodičů zvláštně. Je zřejmé, že se něčeho bojí, před něčím mají respekt.
Máte rádi záhady nebo zkrátka milujete českou historii a její památky? Lemberk má co nabídnout každému.

Zdroje: wikipedie, zamek-lemberk, denik