www.messagetoeagle.com, scitechdaily.com, gizmodo.com

Změna ročních období

S touto teorií přišli čínští vědci, kteří varují, že pokud se tak skutečně stane, bude mít delší letní období dalekosáhlé dopady na zemědělství, lidské zdraví a životní prostředí.

Globální oteplování způsobuje "dramatické a nepravidelné" změny délky a začátků ročních období. Ty mohou být v budoucnu ještě extrémnější, pokud lidé nebudou usilovat o zmírnění klimatických dopadů.

"Léta se v důsledku globálního oteplování prodlužují a oteplují, zatímco zimy jsou kratší a teplejší," uvedl Yuping Guan, hlavní autor výzkumu a fyzikální oceánograf Čínské akademie věd.

Aby vědci změřili probíhající změny v délce a nástupu čtyř ročních období na severní polokouli, použili historické denní klimatické údaje z let 1952 až 2011.

Obecně platí, že letní dny definuje 25 % nejteplejších teplot v daném časovém období. Naopak nástup zimního období určuje nástup teplot v nejchladnějších 25 procentech. Modelováním klimatických změn nutných k předpovědi počasí pak vědci vyhodnotili, s jakou pravděpodobností se budou měnit současná roční období v budoucnu.

Vědci zjistili, že v daném časovém horizontu se období léta prodloužilo zhruba o 17 dní, zatímco zima se zkrátila ze 76 na 73 dní. Tím došlo také ke změně trvání jara, a to ze 124 na 115 dní a podzimu z 87 na 82 dní.

Nástup jara i léta přicházel dříve, zatímco nástup podzimu a zimy později. Vlivem klimatických změn však došlo k posunutí všech čtyř ročních období. Nejvýraznější změny pak zaznamali na Tibetské náhorní plošině a ve Středomoří.

Nutnost zásahu

Vědci se shodují, že pokud co nejdříve nedojde ke zmírnění dopadů klimatických změn, bude hlavním ročním obdobím do roku 2100 léto, které může trvat až půl roku. Oproti tomu dojde k výraznému zkrácení zimy na pouhé dva měsíce. Jaro a podzim možná úplně zmizí.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Hrozící změny délek ročních období mohou způsobit značná environmentální a zdravotní rizika, jako posun v rozpuku rostlin či migračních vzorcích ptactva. Tím se mohou dramaticky narušit ekologická společenstva.

Posun ročních období může zapříčinit problémy v zemědělství, kdy falešné jaro nebo pozdní sněhová bouře poškodí pučící rostliny a zničí úrodu.

Související články

"Důsledkem toho se mohou vyskytnout závažné povětrnostní jevy, častější a intenzivnější výskyt vysokých teplot včetně vln veder a lesních požárů," uvedl Congwen Zhu, výzkumník monzunů z Čínské akademie meteorologických věd.