Kde můžu rozdělat oheň?

Z hlediska legislativy je nutné především nakouknout do lesního zákona 289/1995 Sb, který říká v § 20 odst. 1 písm. k), l), že v lesích je zakázáno ‘kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa’ a pochopitelně i ‘odhazovat hořící nebo doutnající předměty’. Existují ale i vyhrazená místa v lese, na kterých lze oheň rozdělávat. Pokud ale žádné takové ve vaší blízkosti není, pamatujte si, že ohniště musí být vzdáleno od okraje lesa nejméně 50 metrů. Zcela zakázáno je i rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy dokonce i na louce nebo strništi.

Oddělte ohniště od okolní půdy

Při rozdělávání ohně v přírodě bezpečně oddělte ohniště od okolního prostředí. Ať už zvolíte obložení kameny, obsypání pískem nebo vyhloubení zeminy, neuděláte chybu. Pro zapálení nebo udržování ohně byste neměli v žádném případě používat vysoce hořlavé látky. Poraďte si jako správný zálesák přirozenou cestou. Úplně samozřejmým pravidlem je to, že oheň musí dýchat. Pokud chcete udělat větší táborák, doporučuje se polínka sestavit do pyramidy. Vhodným troudem je vysušený mech nebo drolící se dřevo starého pařezu. Pokud ale nemáte nic podobného po ruce, použijte papír. Jedná se sice o něco méně zdravou volbou, ale také poslouží.

Nezapomeňte oheň důkladně uhasit

Jakmile oheň v přírodě jednou rozděláte, je nutné, abyste ho nenechali ani na malou chvíli bez dozoru. Po skončení zábavy se nezapomeňte ujistit, že oheň úplně vyhasl. Před odchodem byste měli žhavý popel zalít vodou anebo zasypat zeminou, aby nedošlo k nechtěnému rozšíření ohně a vzniku požáru. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou dlouhou dobu skrývat žhavé oharky a poryv větru je pak rozdmýchá a roznese do okolí.

Jaká pokuta vám hrozí?

Pokud se nebudete řídit výše popsanými pravidly, připravte se na to, že vás táborák může přijít na pěkný balík peněz! „V případě porušení zásad manipulace s otevřeným ohněm je možné udělit pokutu fyzickým osobám do výše 20 000 Kč – a pokud svým jednáním způsobí požár, až do výše 25 000 Kč,“ upozornila pro boleslavský deník mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Pokud vyrazíte do přírody a budete si chtít udělat pěkné posezení u táboráku, nezapomeňte na všechny uvedené informace a řiďte se selským rozumem, který vám napoví. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně vznikají stovky požárů.

Zdroje: boleslavsky.denik.cz, m.magazinplus.cz, zena-in.cz