Vědci se dříve domnívali, že pro nás Magellanový oblak nepředstavuje žádné riziko, a když už, tak ne katastrofické. Do sousedství Mléčné dráhy se dostal „teprve“ před 1,5 miliardy let a nachází se zhruba 163 tisíc světelných let od ní. Podle astrofyziků měl kolem Mléčné dráhy obíhat stejně i další miliardy let anebo dokonce odletět ještě dál do kosmu. To by stalo za předpokladu, že by se potvrdily scénáře, jež naznačovaly, že pokud Magellanový oblak dosáhne příliš vysoké rychlosti, unikne gravitačnímu působení Mléčné dráhy. Nicméně nový výzkum z Durhamské univerzity přišel s poněkud jinou teorií!

Jak by mělo ke srážce dojít?

Nejnovější měření ukázala, že Velký Magellanův oblak obsahuje víc než dvakrát tolik temné hmoty, než se astrofyzici podle předchozích výpočtů domnívali. To znamená, že ztrácí energii mnohem rychleji, a v důsledku toho se může srazit s naší galaxií. Ke srážce kosmických rozměrů by mělo dojít za dvě miliardy let. Tento výzkum byl představen 4. ledna v odborném časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Sluneční soustava může vyletět do mezihvězdného prostoru

Vědci došli s pomocí počítačové simulace k závěru, že ke kolizi dojde s 93 % pravděpodobností. „Dvě miliardy let jsou sice z hlediska lidského života velmi dlouhá doba, ale v kosmických rozměrech jde o krátký časový úsek,“ vysvětlil hlavní autor práce Marius Cautun. „Zničení Velkého Magellanova oblaku, jak bude pohlcován Mléčnou dráhou, přinese do naší galaxie spoušť. Probudí to černou díru v centru galaxie a promění naši galaxii v kvasar.“ Tak se označují aktivní jádra starých galaxií, v jejichž centru je obří černá díra. Jak do ní padá hmota, vytváří se takzvaný akreční disk, který se třením silně zahřívá.

„Tento fenomén vyvolá působivé proudění energie. I když to nebude mít dopad na naši sluneční soustavu, existuje malá pravděpodobnost, že neunikne důsledkům této srážky a že ji to vyrazí z Mléčné dráhy do mezihvězdného prostoru,“ upřesnil Cautun.

Výjimečná podívaná

Tato ojedinělá událost přiláká pozornost všech lidí. „Náš vesmír se neustále vyvíjí, mnohdy právě explozivními událostmi, jako bude srážka s Velkým Magellanovým oblakem,“ popsal srážku další z autorů práce profesor Carlos Frenk. „Naši potomci, pokud ještě budou žít, uvidí působivou podívanou. Kosmické ohňostroje nově probuzené supermasivní černé díry ve středu naší galaxie budou vidět velmi jasně.“

Pro Mléčnou dráhu by to byla první velká srážka v jejích dějinách. Dle vědců totiž docházelo ke kolizím jen zřídka, a to navíc pouze s maličkými galaxiemi. Například náš nejbližší soused, hvězdná soustava v Andromedě, už pohltil galaxie s třicetinásobkem hmotnosti galaxií pohlcených Mléčnou dráhou. Ke střetu Mléčné dráhy s Andromedou by mělo dojít podle výpočtů astrofyziků přibližně za osm miliard let.

Zdroje: www.denik.cz, www.astro.cz, ct24.ceskatelevize.cz