Ztracený kontinent

Pod Islandem a okolním oceánem se možná skrývá tajný potopený kontinent. Vědci jej nazvali Islandie a jeho rozloha může být větší než Austrálie. Může čítat až 400000 čtverečních kilometrů.

Podle vědců se tato podmořská země může rozprostírat od území Grónska až po Evropu. Pokud se podaří existenci Islandie skutečně prokázat, půjde o důkaz, že Pangea, dávný superkontinent, se tak zcela nerozpadla. Ačkoliv se to předpokládalo.

Superkontinent Pangea kdysi zahrnoval veškerou pevninskou část Země. K jeho rozpadu mělo dojít přibližně před 50 miliony let. Jak se však objevem Islandie ukazuje, nemuselo tomu tak skutečně být.

Nová teorie zahrnující existenci Islandie tak zpochybňuje doposud platné dlouholeté vědecké představy, jaký byl celkový rozsah oceánské a kontinentální kůry v oblasti severního Atlantiku. Zpochybňuje však také vznik sopečných ostrovů včetně Islandu.

Přítomnost kontinentální kůry by také mohla vyvolat diskuse o novém zdroji minerálů a uhlovodíků v ní obsažených. Ta se týká úmluvy OSN o mořském právu. Úmluva přiznává pobřežním státům za určitých podmínek výlučná práva na neživé zdroje přilehlého mořského dna, pokud se prokáže, že mořské dno je ponořeným pokračováním pevniny.

"Island až dosud mátl geology, protože dosavadní teorie, že je vybudovaný z oceánské kůry, nebyly podloženy četnými geologickými údaji," řekl Gillian Foulger, emeritní profesor geofyziky na katedře věd o Zemi na Durhamské univerzitě. Ten již dlouhé roky mapuje geologické složení mořského dna a jeho vztah ke kontinentálním pevninským masám.

Zbytky superkontinentu

Vědci předpokládali, že zemská kůra pod Islandem je oceánská. Mátl je však fakt, že její síla byla přibližně 40 km. To je mnohokrát víc, než kolik je u běžné oceánské kůry pravidlem. Pokud je však tato kůra kontinentální, její síla by dávala smysl.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

To by skutečně vysvětlovalo přítomnost skrytého kontinentu, který se pod Islandem nachází. "Čeká nás fantastická práce na prokázání existence Islandie, ale také se nám otevírá zcela nový pohled na naše geologické chápání světa. Něco podobného by se mohlo dít na mnoha dalších místech," uvedl Foulger.

Pokud se existence Islandie skutečně prokáže, bude třeba překreslit mapy oceánů a moří. "Zcela to změní naše chápání toho, co se nachází pod povrchem," dodal Fougler.

Je třeba dalších výzkumů, které plně prokáží, zda Islandie skutečně existuje. "Výzkumy, jako je ten profesora Foulgera, které nás nutí přehodnotit vztah mezi mořským dnem a kontinentální geologií, mohou mít dalekosáhlý dopad na země, které se snaží určit, které oblasti mořského dna jsou jejich výhradní doménou a které oblasti má spravovat Mezinárodní úřad pro mořské dno jako společné dědictví lidstva," řekl jeden z vědců podílející se na výzkumu existence Islandie.

www.dailymail.co.uk, www.livescience.com, www.thesun.co.uk