Fenomén čtvercových vln je na pohled velmi krásný a neobvyklý přírodní jev, který ale není ojedinělý. Čtvercové vlny se mohou objevit během několika minut i v obyčejných mělkých vodách, nicméně jsou nebezpečné pro plavce, surfaře i lodě.

Čtvercové, nebo také příčné vlny či příčné moře, jsou mřížky čtvercového tvaru, které se tvoří na povrchu oceánu. Jsou dokonalým klamem. Až vypadají na povrchu jemně a neškodně, jsou dostatečně silné, aby odvedly plavce, surfaře, lodě, a dokonce i velká plavidla k nechtěným kurzům. Jejich nebezpečí tkví v silných protichůdných proudech.

V oceánech se dokonce můžete setkat s čtvercovými vlnami vysokými až tři metry, v těchto případech jsou označovány jako „bílé zdi“.

Zdroj: Youtube

Vlny vznikají dlouhodobě

Čtvercové vlny jsou způsobeny dvěma různými sadami vln, které se sbíhají v různých úhlech. Charakteristickým rysem je, že tyto úhly jsou příležitostně větší než 45 °.

Vlny pak cestují stovky mil nad mořskou hladinou, a dokonce i v klidném dni mohou bouře zuřící daleko v oceánu vytvářet valící se vlny známé jako „bobtnání“. Bez přítomnosti místních větrů, které by bobtnání narušily, cestují na obrovské vzdálenosti. Když se vlny cestující různými směry srazí, vytvoří čtvercový vzor příčného moře. Křížové vlny jsou nebezpečnější než riptidy, protože čtvercový vzor ztěžuje navigaci.

Ripové proudy jsou úzké a silné proudy rychle se pohybující vody převládající podél pobřeží. Stejně jako narážejí na břeh, současně táhnout plavce a malé čluny dále do oceánu. Panikařící plavce nebo surfaři tak začnou s vlnami bojovat, snaží se plavat zpět na břeh, ale kvůli únavě a vyčerpání riskují utonutí.

Každý rok zachrání pobřežní stráž a plavčíci na západním a východním pobřeží USA tisíce lidí, přičemž přibližně 100 lidí přijde o život.

Dva meteorologické systémy se potkají

Dva meteorologické systémy, které jsou daleko od sebe, mohou vytvořit příčné moře, surfaři rovněž nazývané čtvercové vlny. Toto příčné či křížové moře je mořský stav větrem generovaných oceánských vln, které tvoří neparalelní vlnové systémy. Křížová moře mají velké množství směrového šíření a může k nim dojít, když vodní vlny z jednoho povětrnostního systému pokračují navzdory posunu větru. Vlny generované novým větrem pak běží šikmo ke starému a na mořské hladině tak vytvoří doslova pravidelnou šachovnici.

Pokud se vlny z dvou odlišných systémů setkají a dostatečně rychle se opět nerozptýlí, mohou představovat velké námořní nebezpečí.

Ač se nám zdá, že by se mohlo jednat o ojedinělý jev, tento stav moře je celkem běžný a bylo zjištěno, že je právě příčinou velkého procenta námořních katastrof. Plavidla si totiž vedou lépe proti velkým vlnám, když mohou plout kolmo na vlny. Naopak v příčném moři jsou plavidla častěji vlnou nebezpečně zasažena.

Kde se křížové vlny vyskytují?

Za splnění všech těchto podmínek nepotřebují křížové vlny řádné specifické místo a mohou se vyskytnout kdekoli v oceánu. Setkáme se s nimi například na ostrově Rhe ve Francii, kde jsou i důvodem velkého množství turistů, kteří je sem jezdí pozorovat. Návštěvníkům se doporučuje, aby se během vln zdržovali mimo oceán. Velmi dobře je znají také poblíž izraelského Tel Avivu.

Křížové vlny nejsou trvalé, při cestování ztrácejí energii a místní větry mohou také zasahovat, což způsobí vyblednutí čtvercového vzoru.

Traduje se, že když spatříte v moři tyto vlny, musíte okamžitě z vody. Rozhodně to pro vás bude bezpečnější, protože plavat proti těmto vlnám by vás mohlo zanést dále ob břehu nebo přinutit změnit trasu.

Záchranáři proto před příčnými vlnami varují lidi, aby nevstupovali do moře, pokud spatří tento fenomén na hladině. A pokud se náhle vlny objeví kolem nich, jediným cílem je dostat se co nejrychleji na břeh.

Samozřejmě, že křížové vlny jsou nebezpečné hlavně na otevřeném moři, ale ač na pohled velmi působivé, jsou velkým rizikem i jako malé vlny: Táhnou surfaře a plavce daleko do oceánu, a dokážou nekontrolovaně rozhoupat loď ze všech stran. Stejně rychle, jako se objeví, dokážou během několika minut i rychle zmizet.

Zdroje:

morezprav.cz

centerforsurfresearch.org

www.surfertoday.com

en.wikipedia.org/wiki/Cross_sea

www.worldatlas.com