Marmorovou jeskyni (Cuevas de Mármol) najdete v Chile a bezpochyby patří k jedné z nejpozoruhodnějších jeskyní nejen v Latinské Americe, ale na světě vůbec. Jeskyně, jak už název napovídá, je celá z mramoru a vznikala, jak voda vnikala obrovskými bloky skály, a vytvarovala tak krásné jeskynní útvary a tunely. Jeskyně se nachází uprostřed jezera (Lagoe General Carrera)

Blankytná modř

Obrovské jezero je napájeno řekami přitékajícími z ledovců Patagonských And. Led z ledovců obsahuje malé částečky a ty zůstávají i po roztání ledu. Způsobují mírné zakalení vody, ale hlavně její modrou barvu. Odráží totiž modré světlo.

Poblíž městečka Puerto Tranquilo se z vody tyčí mramorové monolity. Skály jsou vidět asi 5 kilometrů jihovýchodně od městečka na mramorových ostrovech (ano, ostrovy se skládají z čistého mramoru). Má se za to, že celý blok mramoru váží kolem miliardy tun.

Vrstvy mramoru byly odhaleny pohyby ledovců během období pleistocénu. Geologická minulost jezera byla složitá – měnil se odtok a mnohokrát výrazně i hladina. Dnešní podoba pochází z doby asi před 6 200 lety.

Jeskyně, prohlubně, úkryty i tunely...

Mramor se ve vodě lehce rozpouští, takže když jezero dosáhlo dnešní výšky hladiny, začal proces (velmi mírného) rozpouštění v dané výšce. Mramor se rozpouštěl především u hladiny – voda se dostávala do prasklin a rozšiřovala je. A pomáhaly také vlny – vymývaly a odnášely narušený materiál.

Během pár tisíců let (z hlediska geologického vývoje jde o nepatrný časový úsek) se vzájemným působením mramoru a blankytné vody zformovala jedna z nejkrásnějších jeskyní na světě.

Neskutečná architektura

Nejkrásnější je prostora je asi Mramorová katedrála (Catedral de Mármol) a spolu s Mramorovou kaplí (Capilla de Mármol). "Katedrála" je vlastně samostatným ostrovem u pobřeží poloostrova a "Kaple" leží o něco severněji. Turisté k útvarům dojet lodí (možnost půjčení je v městečku Puerto Tranquilo) a prohlédnout si tyto unikáty zblízka.

Během let se světlo i barvy v jeskyních proměňují – na jaře je hladina vody níže a barvy jsou přirozenější, a ne tak výrazné.

Využití pro hydroelektrárny?

Už před časem si mnozí uvědomovali potenciál patagonských ledovcových řek. A tak regionu hrozí, že jej výstavby podobných rozměrů mohou nenávratně poničit. Jeden z nejambicióznějších projektů je vybudování přehrady na řekách Baker a Pascua, a elektrické vedení by mělo vést hned u Mramorové jeskyně.