K mimořádnému objevu došlo ve významné archeologické lokalitě ležící přibližně 25 kilometrů na jihozápad od Káhiry ve městě Abúsír. Nachází se zde několik pyramid faraonů páté dynastie. Jak uvedl egyptský ministr pro starověké památky Mamdúh ad-Damatí, jméno královny bylo do objevení hrobu neznámé. Podle všeho jde o objev historického významu.

Ženy hrály v tehdejší společnosti velmi důležitou roli

"Jak víme, že to byla Chentkaus? Z nápisů, které se dochovaly v její pohřební komoře několik metrů pod pouštním povrchem. Tam jsme nalezli také tituly, které objasňují její sociální postavení, že byla královskou manželkou a zároveň matkou jednoho z králů slavné V. dynastie. To je období, do kterého spadají královské památky v Abúsíru,“ vysvětlil pro Český rozhlas Miroslav Bárta, proč je jméno manželky faraona jisté. Hrobka královny Chentkaus vypadá stejně jako ostatní v jejím okolí. Egyptolog Miroslav Bárta tvrdí, že pohřeb je důkazem toho, že ženy hrály v tehdejší společnosti velmi významnou roli. Pozůstatky byly uloženy ve zhruba třicet metrů dlouhé vápencové stavbě. Její nadzemní část tvoří kaple, v podzemí pak leží samotný kamenný sarkofág.

V hrobce ležely kromě pozůstatků také hrnce

Do šachty se archeologové dostali po několikatýdenní namáhavé práci a zjistili, že stejně jako ostatní hrobky na pohřebišti, i tahle byla poničena vykradači hrobek a zloději kamene. Egyptologové přesto našli v pohřebním místě samotné kosterní pozůstatky i části pohřební výbavy. Podle serveru Luxor Times to byly mimo jiné předměty denní potřeby, 23 vápencových hrnců a čtyři měděné nástroje či kusy nábytku.

Nápisy, které varují před zkázou civilizace

Bárta uvnitř pohřební komory Chentkaus III. objevil také staroegyptské hieroglyfy, které mají varovat před hrozícím zhroucením civilizace a koncem světa. V Bártově prohlášení podle webu Moře zpráv stojí: „Bylo to zásadní období, kdy Stará říše začala čelit důležitým kritickým faktorům. Vzestup demokracie, příšerný dopad protekce, role zájmových skupin a změna klimatu, to vše hrálo roli v rozpadu staroegyptské říše. Bez dešťů a povodní nebyly ani sklizně, takže lidé neměli jak platit daně a bez nich neexistovaly dostatečné finanční prostředky k udržení ideologie a integrity říše." Profesor Bárta naznačuje, že současná klimatická krize, které svět čelí, může zapříčinit opakování historie.

Archeolog také prohlásil, že bude ještě minimálně několik let trvat studie hieroglyfů, kvůli lepšímu porozumění. Na druhou stranu Miroslab Bárta věří, že nás 4500 let starý text může poučit a pomoci nám najít nové přístupy a cesty, jak se vyhnout globálním katastrofám. Jak totiž víme, mnoho civilizací se zhroutilo kvůli špatnému vztahu s přírodou, zneužívání zdrojů a klimatické krizi.

ZDROJE:

https://cesky.radio.cz/cesti-egyptologove-nasli-hrobku-dosud

https://zahranicni.hn.cz/c1-63332360-cesti-egyptologove

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/egyptologove

https://morezprav.cz/mix/4-500-let-stary-egyptsky-napis