Vědci se domnívají, že Olmékové jsou „mateřskou civilizací“ všech mezoamerických kultur. Olmékové byli rovněž první, kdo začal na území kolem Mexického zálivu stavět monumentální chrámy a posvátná místa. O jejich původu a jméně se však může pouze spekulovat. Název ‚Lidé ze země kaučuku‘ neboli Olmékové se totiž překládá až z jazyka mnohem pozdějšího, a to z jazyka Aztéků. Jejich největšími středisky byly La Venta, San Lorenzo, Laguna de Los Cerros a Tres Zapotes, kde se nacházejí i jejich největší památky. Tato kultura vznikla zřejmě stejně jako Mezopotámie díky příznivým přírodním podmínkám, které tehdejším lidem zajistily blahobyt a rozkvět. Olméckou kulturu v roce 1929 poprvé identifikoval a od mayské kultury odlišil Marshall H. Saville, který byl ředitelem newyorského Museum of American Indian.

První zmínky

Olmékové obývali různé regiony dnešního Mexika v období přibližně od roku 1450 př. n. l. Ve svých střediscích mimo monumentálních obřadních staveb Olmékové tesali z kamene obrovité hlavy, které jsou hlavním poznávacím znamením jejich kultury, dalšími charakteristickými prvky jejich civilizace byly obrovské vytesané oltáře, stély a tyrkysové mozaiky. Olmécká kultura se pak postupně rozšiřovala po území celého Mexického zálivu a do severního i jižního vnitrozemí.

Co jsou záhadné hlavy zač?

Nejvíce pozornosti si patrně zaslouží sedmnáct dochovaných kolosálních hlav vytesaných z kamene, jejichž účel není znám. Každá z hlav je zcela jiná a má jiné detaily. I jejich rozměry jsou různé – od největší o výšce 3.4 metrů po nejmenší, která měří 1.47 m. Pojí je pouze přísný výraz a výrazné rysy – silné rty, plochý nos a jakési vytesané helmy, které se rovněž od sebe navzájem liší. Dohady o jejich rasovém původu trvají dodnes. Hlavy byly vytesány vždy z jednoho bloku sopečného čediče, který se nacházel v pohoří Tuxtlas, a následně byly na místo svého určení dopraveny do značných vzdáleností po vodě i pevnině. Některé hlavy byly zakopány nebo přetesány na nové podoby, některé byly zničeny patrně při dobytí novou civilizací.

Kam a proč se Olmékové ztratili?

Město bylo zcela opuštěno kolem roku 400 př. n. l. a do stejného letopočtu se datuje i zánik olmécké civilizace. Co ale způsobilo její pád? O tom můžeme pouze spekulovat, neboť žádné důkazy nejsou. Roli mohlo hrát spoustu faktorů. Jedním z důvodů se mohla stát klimatická změna, na niž obyvatelstvo nebylo připraveno. Další možnost představuje klesající populace, tudíž nebyl dostatek pracovní síly pro těžbu stavebního materiálu. A tak se vědci dodnes dohadují, zda má konec vyspělé kultury na svědomí výbuchu sopky, nebo náhlé změny podnebí. Možná se toho jednou dozvíme o této tajuplné civilizaci více.

Zdroje: www.stoplusjednicka.cz, vesmir.cz, zajimavaevropa.cz