Už dlouhá léta víme o živočiších, kteří jsou schopni regenerovat svá těla. Například ještěrky, kterým dorůstá ocas. Ovšem to, co dokážou tito dva druhy plžů, je naprosto nevídané a mimo lidské chápání. Umí si regenerovat celé tělo, stačí jim, aby přežila pouze hlava.

Vědkyně tuto superschopnost pozorovaly u dvou druhů slimáků – Elysia cf. marginata a E. atroviridis a popsaly ji ve studii publikované v magazínu Current Biology.

Odhodí celé tělo a z hlavy jim od krku vyroste tělo nové, a to dokonce včetně srdce a všech orgánů. Odhozené tělo se pohybuje ještě týden do doby, než v něm přestane tlouct srdce a odumře. Slimák následně žije dál s novým tělem. „Ohromilo nás, když jsme zjistily, že hlava se hýbe hned po oddělení od zbytku těla,“ uvedla Sayaka Mitohová, která se svou kolegyní Joči Jusaovou vede výzkum plžů na ženské univerzitě v japonském městě Nara. „Myslely jsme si, že bez srdce a dalších důležitých orgánů tvor brzy zemře, on ale regeneroval celé tělo,“ překvapily je výsledky zkoumání.

Odhazují tělo, protože se tak brání cizopasníkům

Bioložky se domnívají, že jde o taktiku, jak se zbavit škodných parazitů, kteří slimákům zabraňují v reprodukci. V takovém případě jde o naprosto unikátní a nejdramatičtější techniku boje s parazity v organismu, jakou zatím vědci v přírodě zkoumali.

Tihle slizcí tvorové nedorůstají víc než pár centimetrů, většinou mají jeden až tři. Vypadají jako barevní zmutovaní slimáci, můžou mít i křidélka nebo podivné květy na zádech. Zajímavé je, že některé z téměř tří set druhů slimáků nejenom, že se krmí mořskými řasami, ale dokážou z nich přijímat i chloroplasty, což jsou buňky, které provádějí fotosyntézu. A oni ji pak sami provádí!

Tito plži mají v krku zásobu kmenových buněk, které jsou schopné regenerovat tělo. Mohou přitom využívat právě fotosyntetické schopnosti chloroplastů, které získají z potravy. Chloroplasty jim pak umožní přežít několik týdnů potřebných k tomu, aby jim dorostl zbytek těla. Vědci vidí v tvorovi velkou naději, zkoumají, jakým způsobem by bylo možné toto chování využít v medicíně. Bylo by skvělé nalézt využití např. při pěstování orgánů pro transplantaci.

Náhoda, která se vyplatila!

K velkolepému objevu došlo úplnou náhodou během toho, co bioložky se svými studenty v laboratoři pozorovaly a studovaly mořské slimáky a jejich životní cyklus. Byly svědky toho, jak jeden z exemplářů jednoduše opustil část svého těla. Podobně, jako když se ještěrka připraví o svůj ocas. Následně se hlavy mladých slimáků začaly samovolně krmit řasami. Rány na krku, které zůstaly po oddělení, se do několika dnů zahojily. A co víc, srdce se začalo regenerovat během týdne. Za pouhé tři dny už k hlavám patřila zcela nová těla. Jeden ze slimáků tento šokující proces prodělal dokonce dvakrát!

Starší slimáci však takovou odolnost nemají. Jejich hlavy do deseti dnů po oddělení od těla uhynuly. Ve stejné době také odumřela těla.

Zdroje: ct24.ceskatelevize.cz, g.cz, nedd.tiscali.cz, techfocus.cz