„Muggle“ Rowlingové z Muggletonů?

Spoluzakladatel muggletonské puritánské sekty byl Lodowicke Muggleton (1609-1698), anglický náboženský myslitel. Postava z Harry Pottera Ludovic „Ludo“ Bagman toto jméno připomíná. Odpůrci tvrzení, že autorka svůj výraz mudlové odvodila z této sekty však tvrdí, že neměla důvod, proč by to neprozradila. A navíc, Muggletonci během své třistaleté existence nikdy takto označováni nebyli. Rowlingová má zcela jistě právo uchovat v tajnosti zdroj své inspirace. Jaká ale byla tato neobvyklá sekta, která by klidně mohla pocházet ze světa fantazie spisovatelů?

Víra a odpírání

L. Muggleton a jeho bratranec J. Reeve věřili, že jsou proroky Knihy zjevení, že víra v jiné, nepravé proroky je hřích. Muggleton byl sice dvakrát uvězněn za rouhání a opakovaně ho zavrhli i jeho stoupenci, přesto jeho sekta přežila až do 20. století. Muggletonci neuznávali bohoslužby ani kázání, setkávali se jen společensky a za účelem vzájemného sdělování myšlenek. Vyznávali rovnost, odmítali války a přijímali různá politická přesvědčení. Neuznávali filosofii, biblické chápání vesmíru, ani to, že se Bůh stará o běžné události na Zemi. Věřili v nové tisíciletí a druhý příchod Ježíše. Na rozdíl od jiných náboženství tvrdili, mimo jiné, že je duše smrtelná, že neexistuje ďábel, ale pouze “zmatený“ lidský rozum, že je nebe nekonečný příbytek světla nad hvězdami a za nimi, nebo že místem pekla bude tato Země, až slunce, měsíc a hvězdy vyhasnou. Velmi neobvyklé na tehdejší náboženskou víru.

Muggletonci

Podobně jako dnes někteří lidé popírají globální klimatické změny nebo dokonce i evoluci, i muggletonští věřící odmítali veškeré vědecky podložené poznatky. Tato sekta ze 17. století je považován za ranou formu teologie osvobození ale i za poněkud „neuspořádané“ náboženství. Muggleton, který celý život pracoval jako krejčí, kterým se vyučil, zemřel ve věku 88 let. Na sklonku svého života sepsal svou autobiografii. Jeho sekta měla jen malý počet příznivců a poslední zemřel v roce 1979. Zanechali po sobě, kromě písemností, i myšlenky: „…nejsou duchové bez těl, tak nemůžou být ani duchové, ani čarodějnice, ani důvody pro strach a pověry, ani vševidoucí Boží oko. Jakmile jsou lidé spokojeni se svou vírou, mohou o všech ostatních věcech hloubat, jak se jim zlíbí. Bůh si jich nebude všímat.“ Nezdá se pravděpodobné, že když Rowlingová usedla za psací stůl a začala psát příběh čarodějnického učně, vybavila si v mysli sektu Muggletona a podle ní nazvala své „mudly“.

Zdroje: www.ancient-origins.net, www.openculture.com, www.britannica.com