Souputník naší planety před stovkami milionů let přispěl k tomu, že vznikl život, a zároveň výrazně urychlil jeho vývoj. Zářící Luna by nechyběla jen romantikům pozorujících noční oblohu, její zmizení by mělo dost fatální následky.

Zmizely by slapové jevy

Vzhledem k tomu, že v celém kosmu buď neexistuje jiná planeta s měsícem podobným tomu našemu, nebo ještě nebyla nalezena, jsou vědci přesvědčeni o tom, že právě náš Měsíc výrazně přispěl ke vzniku života na Zemi. Našemu satelitu tak vděčíme za několik věcí, bez kterých by lidská civilizace jen stěží existovala. Prvním takovým příkladem je příliv a odliv. Ty by nadobro zmizely, respektive by se přestaly střídat v takové intenzitě a intervalech, jak jsme zvyklí. V důsledku toho bychom přišly o velké plochy pevniny na mořských březích, které se díky slapovým jevům střídají v tom, že část dne jsou pod vodou a část dne zůstávají zcela suché. Právě v těchto místech se kdysi začaly objevovat zárodky života přicházejícího z moře. Kdyby měsíc zmizel, suchozemské rostlin a živočichové by náhle museli zvládnout „rychlý přechod“ mezi mořem a pevninou.

Skončilo by rozmnožování

Tento bod by možná mnohé nenapadl, ale měsíční fáze opravdu hrají podstatnou roli v reprodukčních cyklech mnoha velkých společenství. Mezi nejznáměji uváděné příklady patří koráli a červení krabi. Vědci zatím nedokáží vysvětlit, proč tomu tak je, ale například na Velkém bariérovém útesu každý listopad ve dnech následujících po úplňku koráli synchronizovaně uvolňují miliony vajíček a spermií. A na fáze Měsíce mají navázaný svůj reprodukční cyklus právě i již zmínění krabi červení, jenž jsou symbolem Vánočního ostrova. Krabi stráví většinu svého života v horách, v poslední čtvrtině měsíčního cyklu se však miliony dospělých krabů vydávají k pobřeží, aby samičky uvolnily svá vajíčka do moře.

Změnilo by se počasí

Bez vlivu Měsíce by se mohla také značně vychýlit zemská osa, která by zároveň ztratila stabilitu, a proměnilo by se počasí, na které jsme zvyklí. Měsíční gravitace vytváří ve vazbě na otáčení Země i Měsíce tah, a tím také tření zpomalující rotaci naší planety. To v podstatě znamená, že bez své družice by se Země točila rychleji a vznikaly by na ní silné větry, které by zhoršovaly životní podmínky.

Kromě silného větru bychom pocítili kvůli náhlému zmizení naší oběžnice velmi výrazné změny počasí, neboť příliv a přílivové proudění pomáhají mísit chladné arktické vody s teplými vodami tropů. Díky tomu se vyrovnává teplota a stabilizuje klima na celé planetě. Bez Měsíce by dosáhly průměrné rozdíly mezi nejteplejšími a nejchladnějšími místy na Zemi extrémů, které by nás zaručeně ohrozily na životě.

Nastala by další doba ledová?

K té největší změně ze všech by však došlo až v průběhu dalších několika tisíc let. Zatímco nyní činí náklon zemské osy stabilních 23,5 stupně, bez Měsíce by se začal náklon měnit. Co to v praxi znamená? Podívejme se na příklady z minulosti, kdy se výkyvy osy o 1–2 stupně postaraly o doby ledové. Co by se pak stalo, kdyby se osa vychýlila o 10 nebo třeba 45 stupňů? Pro život na Zemi by to mělo zcela fatální následky.

Měsíc prodlouží délku dne

Patříte k lidem, kteří nikdy nestíhají a nějakou tu hodinku navíc by velmi ocenili? V tom případě pro vás máme dvě zprávy. Ta dobrá je, že Měsíc se o to postará! Ta horší, že to bude za hodně dlouhou dobu. Měsíc se totiž neustále vzdaluje od Země, ročně to je přibližně o 6,4 cm, čímž se zpomaluje zemská rotace. Vlivem tohoto faktu se prodlouží den, který by jednou mohl trvat dokonce i několik tisíc hodin! Nejspíš tedy dojde i k výše popsaným jevům, my se toho ale bát nemusíme. Neboť se tak stane asi za jednu miliardu let, kdy se podle předpovědí astronomů Slunce změní v horkou kouli, jež pak začne likvidovat planety ve „své“ soustavě.

Zdroje: zoommagazin.iprima.cz, www.flowee.cz, www.stoplusjednicka.cz