Souputník naší planety před stovkami milionů let přispěl k tomu, že vznikl život, a zároveň výrazně urychlil jeho vývoj. Zářící Luna by nechyběla jen romantikům pozorujících noční oblohu, její zmizení by mělo dost fatální následky.

Čtěte také

Čtěte také

Co by se stalo, kdyby na celém světě na jeden den přestal fungovat internet?

Zmizely by slapové jevy

Vzhledem k tomu, že v celém kosmu buď neexistuje jiná planeta s měsícem podobným tomu našemu, nebo ještě nebyla nalezena, jsou vědci přesvědčeni o tom, že právě náš Měsíc výrazně přispěl ke vzniku života na Zemi. Našemu satelitu tak vděčíme za několik věcí, bez kterých by lidská civilizace jen stěží existovala. Prvním takovým příkladem je příliv a odliv. Ty by nadobro zmizely, respektive by se přestaly střídat v takové intenzitě a intervalech, jak jsme zvyklí. V důsledku toho bychom přišly o velké plochy pevniny na mořských březích, které se díky slapovým jevům střídají v tom, že část dne jsou pod vodou a část dne zůstávají zcela suché. Právě v těchto místech se kdysi začaly objevovat zárodky života přicházejícího z moře. Kdyby měsíc zmizel, suchozemské rostlin a živočichové by náhle museli zvládnout „rychlý přechod“ mezi mořem a pevninou.

Kdyby nebyl Měsíc, zmizely by slapové jevy Zdroj: Shutterstock

Skončilo by rozmnožování

Tento bod by možná mnohé nenapadl, ale měsíční fáze opravdu hrají podstatnou roli v reprodukčních cyklech mnoha velkých společenství. Mezi nejznáměji uváděné příklady patří koráli a červení krabi. Vědci zatím nedokáží vysvětlit, proč tomu tak je, ale například na Velkém bariérovém útesu každý listopad ve dnech následujících po úplňku koráli synchronizovaně uvolňují miliony vajíček a spermií. A na fáze Měsíce mají navázaný svůj reprodukční cyklus právě i již zmínění krabi červení, jenž jsou symbolem Vánočního ostrova. Krabi stráví většinu svého života v horách, v poslední čtvrtině měsíčního cyklu se však miliony dospělých krabů vydávají k pobřeží, aby samičky uvolnily svá vajíčka do moře.

Čtěte také

Sopečná erupce je většinou nádherná podívaná. Ale život ohrožující.

Čtěte také

Jak vypadá výbuch sopky a jak reálná existuje šance utéct před hořící lávou?

Změnilo by se počasí

Bez vlivu Měsíce by se mohla také značně vychýlit zemská osa, která by zároveň ztratila stabilitu, a proměnilo by se počasí, na které jsme zvyklí. Měsíční gravitace vytváří ve vazbě na otáčení Země i Měsíce tah, a tím také tření zpomalující rotaci naší planety. To v podstatě znamená, že bez své družice by se Země točila rychleji a vznikaly by na ní silné větry, které by zhoršovaly životní podmínky.

Kromě silného větru bychom pocítili kvůli náhlému zmizení naší oběžnice velmi výrazné změny počasí, neboť příliv a přílivové proudění pomáhají mísit chladné arktické vody s teplými vodami tropů. Díky tomu se vyrovnává teplota a stabilizuje klima na celé planetě. Bez Měsíce by dosáhly průměrné rozdíly mezi nejteplejšími a nejchladnějšími místy na Zemi extrémů, které by nás zaručeně ohrozily na životě.

Měsíc před stovkami milionů let přispěl k tomu, že vznikl život Zdroj: Shutterstock

Nastala by další doba ledová?

K té největší změně ze všech by však došlo až v průběhu dalších několika tisíc let. Zatímco nyní činí náklon zemské osy stabilních 23,5 stupně, bez Měsíce by se začal náklon měnit. Co to v praxi znamená? Podívejme se na příklady z minulosti, kdy se výkyvy osy o 1–2 stupně postaraly o doby ledové. Co by se pak stalo, kdyby se osa vychýlila o 10 nebo třeba 45 stupňů? Pro život na Zemi by to mělo zcela fatální následky.

Měsíc prodlouží délku dne

Patříte k lidem, kteří nikdy nestíhají a nějakou tu hodinku navíc by velmi ocenili? V tom případě pro vás máme dvě zprávy. Ta dobrá je, že Měsíc se o to postará! Ta horší, že to bude za hodně dlouhou dobu. Měsíc se totiž neustále vzdaluje od Země, ročně to je přibližně o 6,4 cm, čímž se zpomaluje zemská rotace. Vlivem tohoto faktu se prodlouží den, který by jednou mohl trvat dokonce i několik tisíc hodin! Nejspíš tedy dojde i k výše popsaným jevům, my se toho ale bát nemusíme. Neboť se tak stane asi za jednu miliardu let, kdy se podle předpovědí astronomů Slunce změní v horkou kouli, jež pak začne likvidovat planety ve „své“ soustavě.

Zdroje: zoommagazin.iprima.cz, www.flowee.cz, www.stoplusjednicka.cz