Po celá desetiletí zůstávala oblast podél portugalského pobřeží záhadou, zejména po silném zemětřesení a tsunami v roce 1969. Nevýrazné mořské dno nenabízelo žádné vodítko, což přimělo mořského geologa João Duarteho z lisabonského Instituto Dom Luiz, aby se do záhady ponořil hlouběji.

Zdroj: Youtube

Pohyb kontinentů

Po padesáti letech se Duarteho vytrvalost zřejmě vyplatila. Průlomový výzkum naznačuje, že pod těmito vodami prochází oceánská tektonická deska nebývalou proměnou: odlupuje se. Jev by mohl iniciovat vznik subdukční zóny, kdy se jedna deska zasouvá pod druhou. Taková událost nebyla nikdy pozorována v reálném čase, zejména u oceánské desky.

Důsledky objevu jsou rozsáhlé. Naznačuje počáteční fázi smršťování Atlantského oceánu, což může Evropu přiblížit Kanadě. To se shoduje s některými modely předpovídajícími tektonickou budoucnost naší planety.

Pomalý tanec zemské kůry

Zemská kůra je v neustálém pomalém tanci, kdy se desky buď rozcházejí, nebo sbližují. Během 4,54 miliardy let trvající historie Země docházelo při tomto pohybu ke vzniku a zániku superkontinentů. Klíčovou roli v procesu hrají subdukční zóny, které recyklují materiál zemské kůry a ovlivňují pohyb kontinentů.

Pochopení vzniku subdukčních zón však zůstává jednou z největších záhad geologie. Přibližně 90 % světových zemětřesení se odehrává podél těchto zón, převážně kolem "ohnivého kruhu" v Tichém oceánu. Atlantský oceán, zejména v blízkosti Pyrenejského poloostrova, však představuje jiný scénář.

Původ zemětřesení a nové objevy

Klíčovým vodítkem bylo zemětřesení u portugalského pobřeží v roce 1969, které mělo původ v beztvaré podkovovité propastné rovině. Vědci pomocí analýzy seismických vln, která se podobá ultrazvuku Země, odhalili pod rovinou neobvyklé struktury, které naznačují vznikající subdukční zónu.

Duarteho tým se zaměřil na klíčovou vrstvu uvnitř tektonické desky, pozměněnou vodou a přeměněnou serpentinizací na měkké minerály. Oslabená vrstva by mohla usnadňovat odlupování hustší spodní části desky. Teorii posílila studie s vysokým rozlišením z roku 2018, která potvrdila existenci neobvyklé hluboké masy a menších zemětřesení nad ní.

Model pro budoucnost

Spolupráce Duarteho a geologa Nicolase Riela vedla k vytvoření numerického modelu ilustrujícího vznik subdukční zóny. Model nejenže rezonuje s historickými hypotézami, ale také se shoduje s nejnovějšími údaji.

Zatímco výzkum čeká na odborné posouzení, vzbudil v geologické komunitě směs opatrného nadšení a skepse. Schopnost modelu vysvětlit jedinečné rysy vzniku zemětřesení je slibná, ale přetrvávají pochybnosti o proveditelnosti iniciace subdukce tímto způsobem.

Tektonická hádanka se blíží k vyřešení

Duarteho zjištění, pokud by se potvrdila, by znamenala převrat v našem chápání tektonických procesů a kontinentálních pohybů. Zdůrazňuje složitost a dynamickou povahu zemské kůry a odhaluje procesy, které byly dříve považovány za nemožné. Zatímco vědecká komunita čeká na další přezkoumání a diskusi, potenciální důsledky objevů jsou příslibem odhalení dalších tajemství neustále se měnící krajiny naší planety.

Zdroje: nationalgeographic.com, dailymail.co.uk, zmescience.com