Studie provedená Hansem-Joachimem Trappem a Gabrielou Voltovou z Ruhrské univerzity v Bochumi přináší naději těm, kteří jsou na cestě k uzdravení.

Srdeční symfonie

Lidské srdce se svým složitým rytmem a křehkou rovnováhou je často přirovnáváno k symfonii. Není tedy divu, že hudba, univerzální jazyk emocí, může hrát v procesu zotavování určitou roli. Zmíněná studie si dala za cíl prozkoumat, jak různé hudební žánry ovlivňují kardiovaskulární systém, a zjistila, že Mozart a Strauss mají pozoruhodný vliv.

Snížení koncentrace lipidů v krvi

Studie se zúčastnilo 120 lidí, kteří byli rozděleni do dvou skupin: jedna byla vystavena hudbě po dobu 25 minut a druhá období ticha. V rámci hudební skupiny byli účastníci dále rozděleni do tří podskupin, z nichž každá byla vystavena hudbě Wolfganga Amadea Mozarta, Johanna Strausse mladšího nebo kultovní popové skupiny ABBA. Před těmito sezeními a po nich vědci měřili účastníkům krevní tlak, srdeční frekvenci a hladinu kortizolu.

Uklidňující zvuky Mozarta a Strausse

Zdroj: Youtube

Výsledky byly ohromující. Klasické skladby Mozarta a Strausse výrazně snížily krevní tlak i srdeční frekvenci. Při poslechu písní skupiny ABBA se tento uklidňující účinek výrazně neprojevil. Překvapivě i pouhý odpočinek v poloze vleže na zádech, což byla činnost kontrolní skupiny, vedl k mírnému poklesu krevního tlaku, i když ne tak výraznému jako v případě, kdy na pacienty působila klasická hudba.

Hladina kortizolu a pohlaví

Všechny hudební žánry navíc vedly k výraznému snížení hladiny kortizolu, hormonu spojeného se stresem. V míře tohoto snížení však hrálo roli pohlaví. Zejména u mužů došlo k výraznějšímu poklesu hladiny kortizolu ve srovnání se ženami, a to zejména po poslechu skladeb Mozarta a Strausse. Ve srovnání s kontrolní skupinou byl vliv hudby mnohem větší než ticha, což zdůrazňuje její potenciál jako terapeutické intervence.

Léčivá síla hudby

Proč by tedy Mozartova hudba mohla být klíčem k uzdravení srdce? Ačkoli přesné mechanismy zůstávají předmětem dalšího výzkumu, předpokládá se, že složité a harmonické Mozartovy a Straussovy skladby vyvolávají v těle relaxační reakci. Ta pak vede ke snížení krevního tlaku a srdeční frekvence, snížení hladiny kortizolu a pocitu klidu, který je prospěšný pro osoby zotavující se po infarktu.

Hudební recept na zotavení

Studie otevírá nové možnosti využití hudby ve zdravotnictví. Nenahrazuje sice tradiční lékařskou léčbu, ale přidání Mozartovy hudby do procesu zotavování nabízí jednoduchou, nákladově efektivní a neinvazivní možnost zlepšení kardiovaskulárního zdraví. Je to připomínka hlubokého spojení mezi uměním a lidskou pohodou.

Léčivá síla hudby je téma, které lidstvo fascinuje již po staletí. Nyní moderní věda vrhá světlo na léčebný potenciál klasických skladeb Mozarta a Strausse, zejména pro osoby zotavující se po infarktu. I když je zapotřebí dalšího výzkumu, abychom plně pochopili mechanismy, které jsou ve hře, jedno je jasné – hudba má jedinečnou schopnost uzdravit nejen duši, ale i srdce. Pokud jste tedy vy nebo někdo z vašich známých na cestě k uzdravení, zvažte, zda do denního režimu nezařadit dávku Mozartovy hudební medicíny – možná je to právě ten harmonický lék potřebný k plnému a rychlému uzdravení.

Zdroje: reflex.cz, bhf.org.uk, dailymail.co.uk