Jeden takový fascinující objev byl učiněn v Praze a vrhá světlo na existenci takzvaného "třetího pohlaví" v dávných kulturách. Zajímavý nález vyvolal otázky o složité povaze pohlavní identity a rolí v dávné minulosti.

Záhadné třetí pohlaví

Zdroj: Youtube

Archeologové objevili po celém světě řadu hrobů, které obsahují pozůstatky naznačující přítomnost osob patřících ke "třetímu pohlaví". Tyto pohřby vykazují zvláštní charakteristiky, například muži jsou pohřbeni v poloze, která je obvykle spojována se ženami, s hlavou obrácenou k východu. Kromě toho podobné hroby často obsahují ženskou pohřební výbavu, což badatele přivádí k zamyšlení nad kulturním významem praktik.

Pražský objev

V roce 2011 byl v Terronské ulici v Praze 6 učiněn mimořádný objev. Archeologové zde objevili ostatky muže patřícího ke kultuře se šňůrovou keramikou, která ve zdejší oblasti vzkvétala v letech 2800 až 2500 před naším letopočtem. Nález byl interpretován jako pohřeb jedince "třetího pohlaví", tedy někoho, kdo se striktně nepodřizoval tradičním mužským či ženským genderovým rolím. Jedinec mohl být homosexuál nebo transsexuál, což zpochybňuje konvenční představy o pohlavní identitě v pravěku.

Pečlivě provedený rituál

Objev v Praze zpochybňuje představu, že tyto netradiční pohřby byly pouhým omylem starověkých komunit. Kamila Remišová Věšínová, archeoložka České archeologické společnosti, zdůrazňuje pro Deník.cz nepravděpodobnost takových omylů, zejména v kultuře se šňůrovou keramikou, která tak pečlivě dbala na genderovou diferenciaci pohřbů.

Teorie za třetím pohlavím

Existenci jedinců patřících ke "třetímu pohlaví" v pravěkých kulturách lze přičítat různým faktorům. Jedno z vysvětlení vychází z praktik sibiřských šamanů. V jejich společnosti se věřilo, že šaman může efektivně plnit svou duchovní roli pouze poté, co přijme jinou sexuální a kulturní identitu, buď mužskou, nebo ženskou. Tato zajímavá víra naznačuje, že koncept "třetího pohlaví" byl vetkán do jejich kulturní a duchovní struktury.

Alternativní vysvětlení

Šamanské spojení je sice jedním z možných vysvětlení, ale existují i prozaičtější možnosti. Jedinec v pražském hrobě mohl mít odlišnou sexuální orientaci, například byl homosexuál nebo transsexuál, což vedlo k jedinečnému pohřbu. Absence tradičních mužských artefaktů v hrobě, jako jsou zbraně, podporuje hypotézu, že jedinec neodpovídal konvenčním genderovým rolím své doby.

Artefakty a jejich význam

Hrob v Terronské ulici obsahoval předměty, které poskytují další vhled do identity jedince. Patřil mezi ně křemenný nůž a pět nádob, přičemž jedna konkrétní nádoba, známá jako "vejčitý hrnec", je typicky spojována s ženskými pohřby. Pozoruhodné je, že klasické mužské artefakty, jako jsou zbraně, například sekeromlat nebo palcát, chyběly. To vše naznačuje, že pohřeb jedince byl pečlivě naplánovanou a významnou událostí, která zpochybňuje zažité představy o genderových rolích ve starověkých společnostech.

Objev kostry v pražské Terronské ulici nabízí pohled do složitého světa genderové identity a rolí v pravěku. Ať už byl ález ovlivněn šamanskými praktikami, nebo se řídil individuální sexuální orientací, podtrhuje skutečnost, že koncept "třetího pohlaví" není výlučný jen pro moderní společnost.

Zdroje: novinky.cz, denik.cz, epochaplus.cz