Mnozí lidé si určitě někdy kladli otázku, co by se stalo s astronautem, pokud by ho ve vesmíru nechránil skafandr. A je třeba říct, že by nastal hodně děsivý scénář.

Mrazivá animace, kterou na YouTube představila vědecká společnost DG EYE, přibližuje chmurné detaily toho, co se stane, když je astronaut nešťastným řízením osudu vypuštěn do vesmíru bez skafandru. Představa bezcílného poletování vesmírem je dost děsivá, ale fyziologické následky jsou mnohem horší než si možná myslíte.

Zdroj: Youtube

Skafandr nejen pro představení

Skafandr není jen pouhý oděv astronautů, hraje zásadní roli při přežití ve vesmíru. Tyto technologické zázraky jsou konstruovány tak, aby zmírňovaly extrémní teploty, dodávaly životodárný kyslík a chránily astronauty před smrtícími kosmickými částicemi a slunečním zářením. Jejich důmyslná konstrukce udržuje životně důležitý tlak a zajišťuje, že tělesné funkce zůstávají ve vesmírném vakuu zachovány.

Ponurý tanec smrti

Simulace se zabývá strašidelnými detaily lidské zranitelnosti ve vesmíru. Bez atmosféry by se vnitřní zdroje vody v těle vlivem vakua okamžitě vařily a měnily by se z kapaliny na plyn. Během pouhých několika sekund by tělo prošlo hrozivou proměnou, při níž by se vypařující se vodou vysušila kůže a oči a krev by dosáhla bodu varu.

Rozdíl tlaku by pak způsobil rozpínání tělesných plynů, což by vedlo k děsivému nafouknutí lidské postavy. Toto rozpínání napíná kůži až k hranicím jejích možností a nutí plicní tkáně praskat, což animace DG EYE zobrazuje s děsivou věrohodností.

Osudová symfonie biologického chaosu

Stefaan de Mey, vedoucí odborník Evropské kosmické agentury, nastiňuje chmurnou sekvenci – plíce se trhají pod náporem rozpínajícího se kyslíku, což vede k varu krve a nevyhnutelné embolii. Srdeční rytmus by slábl a zastavoval se, jak by se vyčerpávaly zásoby kyslíku, což by vyvrcholilo smrtí udušením.

Dr. Kris Lehnhardt z výzkumného programu NASA pro lidi zdůrazňuje závažnost této situace a poukazuje na to, že 60 % lidského těla tvoří voda, takže rozpínání tělesných tkání ve vesmírném vakuu znamená okamžitou katastrofu.

Střízlivé zamyšlení

Drsná vizualizace slouží nejen jako svědectví o lidské vynalézavosti a ochranných technologiích, které jsme vyvinuli, ale také jako střízlivá připomínka smrtící povahy vesmíru. Prázdnota za naší atmosférou není shovívavou hranicí, ale říší, kde vládnou fyzikální zákony, které nedávají lidem bez ochrany žádnou šanci. Až budeme pokračovat v cestě ke hvězdám, nechť nám tato animace připomene křehkost života a neúnavnou ostražitost, která je nutná k jeho ochraně v obrovském vesmíru.

Zdroje: joe.co.uk, thesun.co.uk, unilad.com