Biskup s vizí

Zdroj: Youtube

Svatý Vojtěch, narozený do významného rodu Slavníkovců, se po smrti prvního pražského biskupa Dětmara v roce 982 ujal úřadu druhého pražského biskupa. Jeho éra byla známá bojem proti mnohoženství, alkoholismu a obchodu s otroky, čímž si udělal spoustu nepřátel, a to jak v církevních, tak světských kruzích.

Vojtěchova snaha o reformu vyvolala odpor, a tak se po pěti letech rozhodl opustit Prahu. Jeho odchod však netrval dlouho. Na naléhání knížete Boleslava II. se v roce 992 vrátil do Prahy, kde založil Břevnovský klášter – první mužský klášter v Čechách.

Únik před vyvražděním

Po marných pokusech změnit zaběhnuté zvyky, se Vojtěch rozhodl pro druhý odchod v roce 994, díky tomu unikl tragickému osudu jeho rodu během masakru Slavníkovců v roce 995. Po tomto krutém činu se jeho kroky už do Čech nevrátily. Přesunul se do Polska a následně vykonal misijní cestu do Pruska, kde se pokusil o konverzi pohanů. Jeho snaha o evangelizaci však skončila tragicky – byl zajat a v roce 997 rituálně zavražděn. O dva roky později byl prohlášen za svatého, a jeho odkaz pokračuje dodnes.

Kontroverze kolem relikvií

V roce 1039 byly jeho ostatky převezeny zpět do Čech knížetem Břetislavem I. Přestože historie zná hned tři lebky, jež byly označovány za Vojtěchovy, pouze jedna z nich, uložená v Praze, byla identifikována jako autentická. Tato lebka, součást Svatovítského pokladu, se stala základem pro novodobé vědecké bádání.

Moderní technologie odhalují minulost

Pod vedením 3D specialisty Cícera Moraese a ve spolupráci s mezinárodním týmem včetně antropologů z Česka, Brazílie, Polska a Austrálie byla lebka pečlivě zkoumána a digitálně rekonstruována. Díky pokročilé technice, jako je vícesnímková fotogrammetrie, se podařilo vytvořit detailní 3D model Vojtěchovy lebky, což umožnilo vědcům přiblížit se k nejpravděpodobnější podobě světce.

Rekonstrukce nejen pro oči vědců

Vědecký tým nejprve představil základní, nezdobený model, který později doplnili o data o tloušťce měkkých tkání a anatomické umístění svalů, aby získali co nejvěrnější obraz Vojtěcha tak, jak by mohl vypadat za svého života. Přestože konečná rekonstrukce nabízí jen jeho pravděpodobnou podobu, poskytuje cenný vhled do tváře muže, který formoval české duchovní dějiny.

Od lebky ke znovuzrození

Výsledná rekonstrukce byla představena 2. května 2024 v arcibiskupství v Praze, což představuje nový milník v našem chápání historických osobností. Tento projekt nejen zvýrazňuje důležitost interdisciplinární spolupráce v moderní archeologii a antropologii, ale také slouží jako most mezi vědou a širokou veřejností, otevírající diskuzi o historické identitě a jejím významu pro současnost.

Zdroje: idnes.cz, ct24.ceskatelevize.cz, 21stoleti.cz