Kruhový zázrak, jehož záhadný původ sahá téměř 7 000 let do minulosti, předcházel proslulému Stonehenge i úctu budícím egyptským pyramidám. Vědcům se podařilo osvětlit jeho význam a tajemství, která skrývá.

Zdroj: Youtube

Odhalení záhadného rondelu

Rondel je svědectvím vynalézavosti a řemeslné zručnosti starověkých národů. Zatímco Stonehenge se začal stavět kolem roku 4800 př. n. l., rondel ve Vinoři mu o několik století předchází, což z něj činí neocenitelný archeologický poklad. V Evropě se nachází přibližně 200 takových megalitických staveb, přičemž v České republice je jich roztroušeno asi 35. Rondel ve Vinoři se od ostatních liší úctyhodným průměrem 55 metrů a jedinečným uspořádáním se třemi vchody, což je mezi podobnými kruhovými divy rarita.

Pozoruhodná zachovalost

Jedním z nejúžasnějších aspektů vinořského rondelu je dokonalé zachování jeho pozůstatků. Archeologové odhalili dobře zachovalou síť palisádových žlabů, které kdysi dřevěnou stavbu obepínaly. Ještě více udivuje skutečnost, že dávní stavitelé vytvořili masivní stavbu pouze pomocí primitivních nástrojů, což svědčí o pozoruhodné inženýrské zručnosti.

Odhalení tajemství rondelů

Objev rondelů zajímá archeology a historiky již více než sto let. Kruhové stavby byly zpočátku zahaleny tajemstvím a o jejich účelu a významu se vědělo jen málo. Nedávný výzkum však vrhl nové světlo na jejich roli ve starověkých společnostech.

Rondely se obvykle nacházely v těsné blízkosti osad, což naznačuje jejich ústřední funkci v širší krajině. Přítomnost četných rondelů v okruhu 7 až 10 km naznačuje, že stavby byly centry aktivit a pravděpodobně přitahovaly lidi ze sousedních osad. To naznačuje vyšší postavení nebo autoritu, která mohla na komunitní projekty dohlížet nebo je řídit.

Pohled do minulosti

Odborníci na záhadnou strukturu ve Vinořích poprvé narazili v 80. letech 20. století při práci na inženýrských sítích. V průběhu let se záhada jen prohlubovala, až v 90. letech minulého století provedli badatelé záchranný výzkum, aby získali další poznatky. Dnes geofyzikální měření odhalila velkolepost rondelu a jeho bezprostředního okolí.

Severovýchodně od kruhové stavby bylo odkryto neolitické sídliště, které vrhá světlo na společnost, jež v okolí prosperovala 300 až 400 let. Podobná sídliště ze stejného období byla nalezena v okruhu pěti kilometrů. Nálezy naznačují složitou síť vzájemně propojených komunit, kde rondel hrál klíčovou roli kulturního a společenského centra.

Rondel ve Vinoři zůstává tajemným symbolem dávné vynalézavosti a lidské spolupráce. S pokračujícím výzkumem je pravděpodobné, že odhalíme ještě více záhad a nevyřčených příběhů, které se skrývají v jeho dobře zachovalých zdech.

Zdroje: cesky.radio.cz, kudyznudy.cz, cs.wikipedia.org