Jednou z největších schopností nového modelu umělé inteligence je předpovědět, kdy člověk zemře. Seznamte se s Life2vec, převratným transformačním prototypem, který zanechal odborníky v úžasu a otevřel svět možností a etických dilemat.

Zdroj: Youtube

Pohled do budoucnosti

Life2vec, dítě vědců pocházejících z Dánska a Spojených států, je špičkový model umělé inteligence, který si získal značnou pozornost vědecké komunity. Při jeho tvorbě bylo použito rozsáhlé úložiště dat z dánských zdravotních a demografických záznamů více než šesti milionů osob. Data zahrnovala informace jako čas narození, vzdělání, plat, bydlení a zdravotní stav. Model umělé inteligence byl poté vycvičen k předpovídání budoucích životních událostí.

Úžasná přesnost systému

Od ostatních modelů AI se Life2vec odlišuje schopností předpovědět, kdy člověk zemře. Při testování na skupině osob ve věku 35 až 65 let, z nichž polovina zemřela v letech 2016 až 2020, prokázal Life2vec dechberoucí přesnost 78 %. Děsivá přesnost vyvolává u vědců i celé společnosti nadšení i etické obavy.

Ačkoli je přesnost modelu Life2vec pozoruhodná, je zásadní poznamenat, že model byl vycvičen výhradně na dánských datech. To znamená, že jeho předpovědi nemusejí být u osob v jiných zemích stejně přesné vzhledem k odlišnostem v kultuře, životním prostředí a systému zdravotní péče. I přes toto omezení jsou potenciální důsledky podobných prediktivních modelů hluboké.

Etická dilemata ve věku umělé inteligence

Vytvoření systému Life2vec vyvolává etické otázky týkající se jeho možných aplikací. Profesorka Sune Lehmann Jørgensenová, vedoucí výzkumného týmu na Dánské technické univerzitě, varovala před jeho využitím pojišťovnami. Princip pojištění se točí kolem nejistoty, ale umělá inteligence schopná předvídat smrt základní koncept zpochybňuje. Sdílení rizika nepředvídaných událostí bylo základem pojišťovnictví a zavedení takových modelů by mohlo narušit jeho podstatu.

Skrytá síla prediktivních modelů

Ačkoli etické důsledky modelu umělé inteligence předpovídajícího délku našeho života jsou nepopiratelné, je třeba vzít v úvahu i světlou stránku věci. Life2vec a podobné modely otevírají dveře k pochopení potenciálních mechanismů, které ovlivňují výsledky života. Poskytují náhled na personalizované intervence, které by mohly zlepšit délku života jednotlivce. V podstatě nabízejí pohled do budoucnosti, kde lze přijmout preventivní opatření k zajištění delšího a zdravějšího života.

Budoucnost prediktivní umělé inteligence

V současné době není aplikace Life2vec k dispozici pro veřejné použití. Odborníci však předpokládají, že podobné modely již používají technologičtí giganti, kteří mají přístup k obrovskému množství dat. Technologie má sice velký potenciál, ale její etické důsledky je třeba pečlivě zvážit a regulovat, aby bylo zajištěno, že bude přínosem pro společnost, aniž by byla porušena práva a soukromí jednotlivců.

Vývoj systému Life2vec je důkazem neuvěřitelného pokroku v oblasti umělé inteligence. Nabízí sice pohled do budoucnosti, ale zároveň nás nutí čelit náročným etickým otázkám. Při proplouvání novou érou prediktivní umělé inteligence musíme najít křehkou rovnováhu mezi technologickým pokrokem a ochranou hodnot, které jsou základem naší společnosti.

Zdroje: dailymail.co.uk, unilad.com, thenationalnews.com