Sluneční tanec

Nebeský úkaz, který je obvykle vyhrazen polárním oblastem, proměnil českou noční oblohu v plátno zářivě fialové i ohnivě červené barvy a zanechal zúčastněné v němém úžasu.

Polární záře jsou obvykle spojovány s arktickými a antarktickými oblastmi, kde svými okouzlujícími odstíny rozzáří polární oblohu. Díky zvýšené sluneční aktivitě však polární záře nečekaně zavítala i do České republiky. Ke zvýšené sluneční aktivitě, která se vyznačuje nárůstem slunečních erupcí, dochází přibližně jednou za jedenáct let. V těchto obdobích se Slunce stává mimořádně aktivním, což umožňuje lidem v nejrůznějších oblastech pozorovat nebeskou podívanou.

Zdroj: Youtube

Magnetické spojení

Podstatou polární záře je fenomén slunečních erupcí. K těmto úchvatným projevům dochází, když se vysokoenergetické částice vyzařované Sluncem srazí s plyny, jako je kyslík, dusík nebo vodík, v zemské atmosféře. Výsledkem srážky je emise světla specifických vlnových délek, obvykle zelené nebo červené. Záře se v podstatě objeví, když dostatečné množství nabitých slunečních částic, známých jako sluneční vítr, interaguje s geomagnetickým polem Země.

Vzácný výskyt polární záře ve středoevropských oblastech, jako je Česká republika, lze přičíst výrazným poruchám v magnetickém poli Země. Tyto poruchy jsou důsledkem silných rázových vln slunečních erupcí, což je poměrně vzácný jev.

Sluneční vrchol láká

V současné době se Slunce blíží k vrcholu své aktivity, což naznačuje, že existuje statisticky vyšší šance na pozorování polární záře z České republiky. Příležitost se protáhne na několik následujících měsíců, možná až na dva roky. Bohužel předpovědět přesně, kdy k fascinující podívané dojde, nelze.

Úkaz byl sice viditelný po celém světě, ale v některých regionech došlo k omezením kvůli vysoké oblačnosti. Rakousko, Maďarsko a Slovensko měly příznivější pozorovací podmínky díky menšímu množství překážející oblačnosti. I tak byl pohled na polární záři v listopadovou nedělní noc v České republice skutečně vzácnou a pozoruhodnou událostí.

Prchavá krása

Pro ty, kteří mají to štěstí a polární záři spatří, je čas velmi důležitý. Přírodní světelná show může zmizet stejně rychle, jako se objeví. Pomíjivost se připisuje neustále se měnícím vlastnostem slunečního větru, který představuje nepřetržitý proud nabitých částic ze Slunce.

Výskyt vesmírného počasí, k němuž patří i polární záře, je úzce spjat s magnetickými póly Země. Nabité sluneční částice vstupující do vysoké atmosféry se sbíhají především kolem těchto pólů, které se rovněž nacházejí v polárních oblastech. Evropský polární ovál, kde jsou polární záře nejčastěji pozorovány, se pohybuje kolem 70. rovnoběžky, což zhruba odpovídá nejsevernějším oblastem Skandinávie.

Sledujte polární záři v České republice

Pro ty, kteří touží spatřit úchvatný přírodní úkaz v České republice, je klíčové mít informace, kdy se tak stane. Zdrojem může být monitor polární záře České astronomické společnosti. Kromě toho na webových stránkách "Optické jevy v atmosféře" najdete nejen úchvatné fotografie polární záře zachycené v České republice, ale také službu Polární výstraha. Registrací na této platformě můžete dostávat včasná upozornění o předpovězeném výskytu polární záře ve vašem regionu. Kromě toho máte možnost instalovat do svého mobilu speciální aplikace, jako je Aurora Forecast nebo Severní oko.

Zdroje: cc.cz, eurozpravy.cz, moravskoslezsky.denik.cz