Mezi 66 kusy nalezenými ve villenském pokladu vynikají svým jedinečným materiálovým složením náramek a možná hlavice meče.

Z nebe na zem

Zdroj: Youtube

Nedávné analýzy odhalily, že tyto předměty byly vyrobeny z meteoritického železa, což naznačuje, že tehdejší řemeslníci využívali materiály, které měly svůj původ ve vesmíru. Nález je pozoruhodný, uvážíme-li, že poklad pochází z doby před 3 000 lety, tedy z doby předcházející rozšířené znalosti a používání metalurgie železa.

Využívání meteoritického železa komunitami doby bronzové poukazuje na fascinující aspekt starověké řemeslné zručnosti a vynalézavosti. Před nástupem technik tavení železa představovaly spadlé meteority vzácný zdroj kovového železa. Skutečnost, že tyto nebeské objekty byly identifikovány a využívány lidmi před tisíci lety, vypovídá o všímavé a inovativní povaze starověkých společností.

Rozluštění kosmického spojení

Výzkumný tým, jehož výsledky byly publikovány v časopise Trabajos de Prehistoria, použil řadu technik, aby potvrdil mimozemský původ železa ve villenských artefaktech. Zkoumáním obsahu niklu, který je v meteoritickém železe obvykle vyšší než v pozemských zdrojích, spolu s přítomností specifických prvků, jako je kobalt, byl tým schopen určit, že železo použité v těchto předmětech pravděpodobně pochází z meteoritů.

Metoda analýzy materiálu nejenže vrhá světlo na složení artefaktů, ale také otevírá okno do technologických možností a kulturních praktik té doby. Výběr a zpracování meteoritického železa pro výrobu cenných předmětů naznačuje, že si lidé uvědomovali vzácnost a význam vesmírného materiálu.

Symbolický význam

Používání meteoritického železa není na Pyrenejském poloostrově ojedinělé. Podobné artefakty se navíc objevují i jinde ve světě. Jedním z nejznámějších příkladů je meteoritická dýka nalezená v hrobce egyptského faraona Tutanchamona, což dokládá celosvětové uznání a úctu k materiálům kosmického původu ve starověku. Podobné předměty nebyly pouze dekorativní, ale pravděpodobně měly symbolický význam, možná byly vnímány jako spojení s božstvím nebo jako ztělesnění nebeské moci.

Nezodpovězené otázky a cesta vpřed

Navzdory pokrokům v poznání zůstává původ železa použitého ve villénském pokladu částečně záhadný. Otázky, odkud přesně meteoritický materiál pocházel, jak se s ním obchodovalo a jaký byl jeho plný význam pro lidi, kteří tyto předměty vyráběli a používali, přetrvávají. Další výzkum může odhalit více o sítích výměny a kulturních významech, které byly kosmickým materiálům přisuzovány.

Zdroje: smithsonianmag.com, arkeonews.net, gizmodo.com