Vědci odhalili obrovskou zásobárnu vody ukrytou pod povrchem Země, která obsahuje třikrát větší objem než všechny oceány dohromady. Převratný objev nejenže zpochybňuje naše vnímání vodních zdrojů na Zemi, ale poskytuje také pohled na vznik planety a původ povrchové vody.

Zdroj: Youtube

Cesta do hlubin Země

V roce 2014 odhalila studie týmu amerických vědců existenci kolosálního podzemního oceánu. S využitím rozsáhlé sítě 2 000 seismometrů tým analyzoval seismické vlny vzniklé při více než 500 zemětřeseních. Tyto vlny, které se různou rychlostí šíří různými materiály, poskytly vodítka o složení hornin v hlubinách Země.

Přibližně 700 kilometrů pod povrchem, v oblasti známé jako přechodová zóna mezi svrchním a spodním zemským pláštěm, učinili vědci fascinující objev – minerál zvaný ringwoodit.

Vzácný "drahokam"

Ringwoodit, vzácná hornina, která vzniká za extrémních tlaků v blízkosti zemského jádra, je klíčem k podzemní zásobárně vody. Na rozdíl od jiných minerálů má ringwoodit jedinečnou schopnost zachycovat vodu ve své molekulární struktuře, a to nikoliv v kapalné formě, ale ve formě hydroxidových iontů.

Pozoruhodná vlastnost byla pozorována u vzorku ringwooditu uzavřeného v malém diamantu, který poskytuje přímý důkaz o existenci vody hluboko v nitru Země. Podle geofyzika Steva Jacobsena "ringwoodit je jako houba, která nasává vodu...". Minerál může v podmínkách hlubokého pláště obsahovat velké množství vody.

Obrovská zásobárna

Ze seismických dat vyplynulo, že pokud pouhé 1 procento horniny v přechodové zóně tvoří ringwoodit s obsahem vody, znamenalo by to přítomnost trojnásobku vody, která se nachází ve všech pozemských oceánech. Odhalení je v souladu s pozorováním seismických vln, které naznačují tání v oblastech, kde materiál proudí do spodního pláště, což podporuje existenci značného množství vody.

Odhalení příběhu

Výsledky studie nejen zdůrazňují přítomnost skrytého oceánu, ale také naznačují změnu paradigmatu v našem chápání koloběhu vody na Zemi. Důkazy ukazují na celozemský koloběh vody a naznačují, že voda na planetě mohla vzniknout zevnitř, a nikoli být dodávána výhradně kometami nebo asteroidy, jak se dříve předpokládalo.

Geofyzik Jacobsen se domnívá, že tato hluboká voda by mohla pomoci vysvětlit hojnost kapalné vody na povrchu Země, která je nezbytná pro život, jak ho známe.

Objev rozsáhlého podzemního oceánu hluboko pod povrchem Země otevírá nové možnosti výzkumu geologických procesů na planetě, původu vody a podmínek, které umožnily vznik života.

Zdroje: iflscience.com, newsbeezer.com, pressnewsagency.org