Unikátnost Ovčína nespočívá jen ve způsobu těžby uhlí, ale spíše v paleontologických zázracích, které ležely skryty miliony let.

Kataklyzma zamrzlé v čase

Zdroj: Youtube

Přibližně před 310 miliony let bylo území dnešního Ovčína svědkem katastrofické události nepředstavitelného rozsahu. Bujná, pulzující krajina kypěla životem a byla domovem mnoha tvorů, když náhle asi 200 kilometrů od místa vybuchl supervulkán.

Výbuch byl tak silný, že pokryl celou oblast severních a západních Čech silnou vrstvou sopečného popela, a zakonzervoval ji pod metr silnou vrstvou. Událost, podobná legendární zkáze v Pompejích, zachovala obraz života tak, jak se to podařilo jen málokteré jiné lokalitě na světě.

Prvotní karbonské Pompeje

To, co dělá z Ovčína výjimečnou lokalitu, je nedotčený stav, v jakém se prastaré lesy zachovaly. Původní vegetace, obalená sopečným popelem, zůstává na místě, jako by zamrzla v čase. Výjimečná zachovalost poskytuje jedinečnou příležitost ke studiu ekosystémů z dávné minulosti a nabízí pohled na biodiverzitu a ekologickou dynamiku karbonského období.

Paleontologický poklad

Mezi množstvím zkamenělin objevených na Ovčíně vyniká nález jeden a půl metru dlouhého kmene plavuně. Exemplář, pravděpodobně největší svého druhu, jaký byl kdy nalezen, je jen jedním z tisíců pokladů objevených ve zdejší lokalitě. Oblast se ukázala být skutečným archivem dávného života – zkameněliny kapradin, přesliček a dalších menších druhů rostlin nabízejí pohled na pravěkou flóru, která zde kdysi bujela.

Stejně pozoruhodné jsou i pozůstatky dávné fauny, které byly v lokalitě objeveny. O rozmanitosti a rozsahu života v tehdejší epoše svědčí křídlo vážky o rozměru několika desítek centimetrů, a zkamenělý pavouk o velikosti 2 cm. Objev ichnofosilií – stop po plovoucích rybách a pohybu kryptozoí na dně jezera – navíc poskytuje neocenitelné poznatky o chování a ekosystémech dávných organismů.

Zachovalé dědictví

Odkaz Ovčína přesahuje jeho historii těžby uhlí a ztělesňuje klíčovou kapitolu geologického a biologického příběhu naší planety. Lokalita slouží jako svědectví o dynamické historii Země a nabízí vědcům i nadšencům hmatatelné spojení s dobou dávno minulou. Díky pozoruhodně zachovalým zkamenělinám nás Ovčín stále poučuje a odhaluje nám složitosti dávného světa, který kdysi vzkvétal ve stínu supervulkánu.

Zdroje: cs.wikipedia.org, plzen.rozhlas.cz, geologie-astronomie.cz