Ještě větší záhada je přítomnost monstrózních opevnění, která naznačují, že obyvatelé starobylé vesnice byli ochotni vynaložit velké úsilí, aby se ochránili.

Zdroj: Youtube

Nejstarší evropská jezerní vesnice

Ochridské jezero, které leží na hranicích Severní Makedonie a Albánie, je již dlouho obdivováno pro svou nedotčenou krásu a jedinečný ekosystém. Pod jeho tyrkysovou hladinou však neúnavně pracuje tým švýcarských a albánských archeologů pod vedením profesora Alberta Hafnera z univerzity v Bernu, aby odhalil tajemství starobylého sídla.

Odkrytí minulosti

Radiokarbonové datování klade počátky vesnice do období 6000 až 5800 let př. n. l., což je o několik set let dříve, než vznikly jiné známé jezerní komunity ve Středomoří a Alpách. Objev odborníky ohromil. "Podle našich znalostí je to nejstarší osada v Evropě," prohlásil Hafner.

Osada, v níž pravděpodobně žilo 200 až 500 obyvatel, byla zázrakem své doby. Domy byly postaveny na kůlech nad hladinou jezera a také v oblastech náchylných k pravidelným záplavám. Nejvíce otázek však vyvolala obranná opatření.

Záhada obranných hrotů

Při nedávných podvodních vykopávkách archeologové odhalili důkazy o tisících prken s hroty zatlučených do dna jezera. "Aby se mohli takto chránit, museli vykácet les," poznamenal Hafner. Rozsah opevnění je ohromující – odhaduje se, že u linského břehu bylo nalezeno 100 000 hrotů.

Nabízí se otázka, proč vesničané potřebovali tak rozsáhlá opevnění? Archeologové na tuto záhadu stále hledají odpověď. Teorií je sice mnoho, ale k žádnému definitivnímu závěru zatím nedospěli.

Archeologie pod vodou

Dávné vody Ochridského jezera představují pro archeologický tým jedinečnou výzvu. Přítomnost hustých rákosových porostů ztěžuje přístup k místům potápění. Přesto badatelé za asistence profesionálních potápěčů pečlivě prosívali dno jezera a objevovali zkamenělé úlomky dřeva a cenné kusy dubu.

Analýza letokruhů stromů nalezených v těchto úlomcích umožnila týmu sestavit plastický obraz každodenního života ve starobylém společenství. Albánský archeolog Adrian Anastasi, který vede albánský výzkumný tým, zdůrazňuje důležitost pečlivého a pomalého výzkumu, aby bylo možné porozumět prehistorické lokalitě, a přitom ji nepoškodit.

Důkazy o pravěkém hospodaření

Vědci se prozatím domnívají, že se vesnice opírala o zemědělství a domestikovaná hospodářská zvířata, což dokládají nálezy různých semen, rostlin a zvířecích kostí. Očekává se však, že úplný průzkum lokality potrvá ještě dvě desetiletí, než bude možné učinit přesvědčivé závěry.

Každá výprava na vykopávky přináší neocenitelné informace a nabízí pohled na architektonické zázraky minulosti a společenské struktury, které existovaly na březích Ochridského jezera před tisíciletími. Profesor Hafner zdůrazňuje význam těchto objevů nejen pro tamní region, ale pro celou jihozápadní Evropu.

Zdroje: hurriyetdailynews.com, wionews.com, ancient-origins.net