Jaká tajemství skrývají prastaré kameny hradu? Jak se ocitly na tomto odlehlém místě? Vydejme se společně na cestu za odhalením poutavých hádanek, které zahalují hrad Věžka.

Zdroj: Youtube

Tajemný kámen z Druztové

Jedním z nejzáhadnějších objevů, které archeologové učinili v okolí hradu Věžka, byl kámen s křížem vytesaným do jeho povrchu. Našli ho ponořený v řece Berounce nedaleko obce Druztová a měří na výšku úctyhodný jeden metr. Původně byl vzhledem ke svému umístění označen jako "přívozní kámen", moderní badatelé však předpokládají jiný účel. Filip Kasl, archeolog z Národního archeologického ústavu v Plzni, spekuluje, že mohl sloužit jako "smírčí kámen". Mohl být slavnostní připomínkou minulých neštěstí, například ničivých povodní nebo tragických událostí, k nimž došlo při přechodu řeky.

Důkazy podporující tuto teorii lze nalézt v historických dokumentech spojených s kostelem svaté Máří Magdalény. Latinské texty v dokumentech vyprávějí o časté nepřístupnosti kostela kvůli opakovaným povodním a nešťastným ztrátám na životech při přejezdech pod hradem. "Kámen smíření" byl možná umístěn na památku těchto strastiplných událostí a působil jako symbolický ukazatel pro obec.

Portál do pravěku

Pouhých 70 metrů severně od hradu Tower, na vrcholu kopce Homolka, archeologové objevili artefakty, které sahají ještě dále do historie. Nálezy odkazují na halštatskou kulturu, období z počátku doby železné. Severní opevnění kopce odhalilo zajímavý nález – mohylu tvořenou hlínou a osazenou kameny. Kameny, podivně slepené a srostlé dohromady, vyvolávají u archeologů řadu nejasností.

Aby rozluštili záhadu "stmelených kamenů", přistoupili k experimentům. To, co zjistili, bylo překvapivé – kameny byly pravděpodobně vystaveny extrémnímu žáru, tedy účinně spečené pomocí ohně. Otázkou však zůstává – proč? Šlo o rituální obřad zapálení ohně, nebo o následky ničivé vojenské invaze?

Ačkoli mnoho otázek přetrvává, jedno zásadní odhalení z výzkumů vyplynulo. Potvrdilo se, že kopec Homolka byl původně pravěkým hradištěm, které umožnilo nahlédnout do dávných dob. V průběhu staletí prošel hrad Věžka a jeho okolí proměnami, včetně toho, že v bouřlivém 15. století sloužil jako předsunuté stanoviště a trpěl nájezdy útočníků. V novější historii bylo místo svědkem dopadů těžební činnosti.

Nekonečná záhada

Jak pilní archeologové z Národního archeologického ústavu v Plzni pokračují ve výzkumu hradu Věžka a jeho okolí, čekají na odhalení další záhady. Zbytky dávných kamenů a staveb vyvolávají nespočet otázek o životě a rituálech pravěkých lidí. S každou odloupnutou vrstvou historie se odkrývá nová kapitola záhadného příběhu hradu.

I když možná nikdy zcela nerozluštíme tajemství ukrytá ve zdech hradu Věžka, cesta za poznáním pokračuje. Filip Kasl a jeho tým jsou odhodláni dát dohromady skládačku a vrhnout světlo na minulost, která zůstávala po tisíciletí skryta. Jak se budou nořit hlouběji do minulosti, záhady hradu Věžka a jeho okolí možná ještě vydají svá tajemství a obohatí naše chápání pravěkých kultur a jejich trvalého odkazu.

Zdroje: npu.cz, cnn.iprima.cz, plzenska.drbna.cz