Tento druh žahavce upoutal pozornost genetiků a biologů po celém světě díky své pozoruhodné schopnosti transdiferenciace, což je proces, který jí umožňuje v podstatě obnovit svůj životní cyklus. Mechanismus podnítil zájem o pochopení genetického základu stárnutí a potenciálních možností prodloužení života u vyšších organismů, včetně člověka.

Jedinečná biologie

Zdroj: Youtube

Turritopsis dohrnii, teplovodní medúza o délce pouhého půl centimetru a má poměrně jednoduchou anatomickou stavbu, která se vyznačuje hustou sítí nervů a svalových buněk. Její životní cyklus a způsob rozmnožování se shodují s typickými medúzami, které zahrnují jak pohlavní, tak nepohlavní fázi.

V reakci na stres prostředí, jako je nedostatek potravy nebo působení znečišťujících látek, však medúza projevuje mimořádnou schopnost biologické regrese do mladé formy.

Proces transdiferenciace

Proces známý jako transdiferenciace umožňuje medúze přeměnit své buňky a vrátit se do stadia polypa, čímž znovu zahájí svůj životní cyklus. Během této transformace procházejí buňky složitou reorganizací a přeměňují se na mladší buněčná stadia, která mohou znovu růst a dospívat.

Pozoruhodné je, že proces se může uskutečnit vícekrát, což teoreticky činí medúzu za příznivých podmínek prostředí biologicky nesmrtelnou.

Důsledky pro vědu a medicínu

Schopnost medúzy opakovaně regenerovat vzbudila značnou pozornost různých vědních oborů, včetně genetiky, biologie a medicíny. Vědci se zajímají zejména o to, jak se u medúzy vyvinuly její regenerační schopnosti a jaké specifické genetické a buněčné mechanismy se na nich podílejí.

Výzkum procesů by mohl přinést poznatky o dlouhověkosti, obnově tkání a regeneraci orgánů u různých druhů, což by mohlo být podkladem pro lékařské strategie obnovy poškozených tkání a orgánů u lidí.

Výzvy a budoucí směry

Přestože je perspektiva využití regeneračních vlastností Turritopsis dohrnii v humánní medicíně zajímavá, zůstává vzdálenou možností. Mechanismus, který medúzám umožňuje návrat do juvenilního stádia, je u medúzy Benjamina Buttona jedinečný a nebyl pozorován u žádného jiného živočicha. V současné době hraničí představa využití tohoto procesu u lidí se science fiction, protože specifické podmínky a biologické dráhy, které medúzy využívají, se od těch lidských značně liší.

Nicméně probíhající výzkum procesů stárnutí a regenerační biologie inspirovaný medúzou nadále nabízí slibné možnosti, jak porozumět tomu, jak prodloužit délku lidského zdraví a potenciálně léčit stavy související s věkem. Budoucí studie nesmrtelné medúzy mohou odhalit další tajemství buněčné regenerace a nabídnout nové pohledy na přirozenou odolnost a dlouhověkost života na Zemi.

Zdroje: zoom.iprima.cz, vtm.zive.cz, cs.wikipedia.org