Při renovaci Pernerstorfer zpočátku pohřbené předměty mylně považoval za dřevěné zbytky, které tu možná zanechal jeho dědeček. Při bližším zkoumání a při vzpomínce na rodinné vyprávění o dříve nalezených zubech však pojal podezření, že by mohlo jít o něco významnějšího. Jeho instinkt se potvrdil, když úřady nálezy identifikovaly jako kosti nejméně tří mamutů z doby kamenné. Tyto pozůstatky neobsahovaly jen několik úlomků, ale ohromující počet přibližně 300 kostí.

Objev označili odborníci z Rakouské akademie věd (OeAW) za "archeologickou senzaci".

Zdroj: Youtube

Vzácný archeologický nález

Lokalita v Gobelsburgu, která se nachází zhruba 45 minut severozápadně od Vídně, se od té doby stala středem zájmu archeologů. Pod vedením Hannah Parow-Souchonové zahájil tým z OeAW v polovině května důkladné vykopávky. Vedle dřevěného uhlí a kamenných artefaktů objevili kosti patřící třem jednotlivým mamutům. Uspořádání kostí naznačovalo, že byly záměrně naskládány na sebe, což pravděpodobně souviselo s lidskou činností v oblasti.

Datovací techniky ukázaly, že stáří nalezených mamutích kostí se pohybuje mezi 30 000 a 40 000 lety. Parow-Souchon, který má rozsáhlé zkušenosti z celého světa, poznamenal, že nález tak koncentrované vrstvy mamutích kostí je vzácný, a zdůraznil tak význam lokality nejen pro Rakousko, ale pro paleontologický výzkum na celém světě.

Kulturní místo v době kamenné?

Asi před 150 lety vydal jiný nedaleký vinný sklep podobné pravěké artefakty, což naznačuje, že oblast měla pro dávná lidská společenství mimořádný význam. Blízkost nálezů naznačuje, že dnešní Gobelsburg mohl být pro rané lidi strategickým místem, které možná sloužilo k odchytu mamutů nebo jako místo společného setkávání.

Pokračování průzkumu

Probíhající vykopávky si již získaly mezinárodní pozornost a očekává se, že budou i nadále přinášet významné archeologické poznatky. V srpnu se plánuje návrat na lokalitu za účelem dalšího průzkumu. Nakonec budou artefakty a kosti převezeny do Přírodovědného muzea ve Vídni, kde budou restaurovány a konzervovány.

Objev vrhá světlo na vyhynulé druhy mamutů, ale také poskytuje okno do historie lidstva a odhaluje vynalézavost a přizpůsobivost našich předků z doby kamenné. S postupujícími vykopávkami archeologická komunita i celý svět netrpělivě očekávají další odhalení, která vydá půda v Gobelsburgu.

Zdroje: bbc.com, ct24.ceskatelevize.cz, irozhlas.cz