Jedním z nejtěžších úkolů při průzkumu Měsíce je tradičně udržení obyvatelného prostředí v drsných měsíčních podmínkách. Odhalení zastíněných měsíčních jam však v tomto směru otevírá nové možnosti.

Zdroj: Youtube

Extrémní podmínky

Od počátku výzkumných misí NASA na Měsíc se vědci potýkají s herkulovským úkolem vyvinout vytápěcí a chladicí zařízení schopné spolehlivě fungovat v extrémních podmínkách měsíčního klimatu a zároveň generovat dostatek energie pro nepřetržité fungování těchto systémů. Na povrchu Měsíce panují teplotní extrémy, které se pohybují od spalujících 126 °C přes den až po mrazivých -173 °C v noci, což z něj činí prostředí, které je pro dlouhodobé obývání člověkem velmi náročné.

Objev měsíčních jam

Příběh měsíčních jam začíná v roce 2009, kdy je vědci poprvé spatřili na povrchu Měsíce. Záhadné prohlubně zaujaly vědce, kteří dlouho spekulovali o možnosti podzemních jeskyní, které by mohly sloužit jako potenciální úkryty nebo místa průzkumu. Nedávné studie naznačily, že přibližně 16 z více než 200 jam objevených na Měsíci by mohly být zřícené lávové roury.

Lávové roury, jev, který se vyskytuje i na Zemi, vznikají, když roztavená láva proudí pod povrchem ochlazené lávy nebo když se nad tekoucí lávovou řekou vytvoří krusta, která za sebou zanechává rozsáhlý dutý tunel. Pokud se strop ztuhlé lávové trubice zhroutí, může se vytvořit jáma, která umožňuje přístup do jeskynního tunelu.

Geofyzikální odhalení

Ve studii vědci využili snímky ze sondy NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), aby zjistili, zda se teplota uvnitř jam výrazně liší od teploty na povrchu Měsíce. Jejich zkoumání zahrnovalo také počítačové modelování, jehož cílem bylo analyzovat tepelné vlastnosti horniny a měsíčního prachu uvnitř zhruba 100 metrů hluboké válcové jámy o velikosti přibližně fotbalového hřiště, která se nachází v oblasti Mare Tranquillitatis na Měsíci.

Vědci sledovali teploty v jámě v průběhu času a učinili pozoruhodný objev. V trvale zastíněných oblastech jámy vykazovaly teploty minimální výkyvy a trvale se pohybovaly kolem příjemných 17 °C. Pokud by se od základny jámy táhla jeskyně, jak naznačují snímky z LRO, také by si udržovala tuto relativně příjemnou teplotu.

Budoucí možnosti

Budování měsíčních základen ve stínu objevených jam je velkým příslibem pro vědecké snahy. Astronauti by se mohli soustředit na klíčové úkoly, jako je pěstování potravin, výroba kyslíku, provádění experimentů a rozšiřování základny, aniž by museli neustále bojovat s extrémními výkyvy teplot. Kromě toho mohou jámy a jeskyně poskytovat ochranu před kosmickým zářením, slunečním zářením a malými meteority, což zvýší bezpečnost lunárních misí.

Přestože si vědci nemohou být zcela jisti existencí jeskyní pouze na základě dálkových pozorování, lákavá vyhlídka na obydlení Měsíce v těchto podzemních úkrytech by mohla znamenat zásadní krok ve snaze lidstva prozkoumat a trvale se usadit na Měsíci. David Paige, jeden z autorů studie, trefně prohlásil: "Lidé se vyvinuli tak, že žijí v jeskyních, a k jeskyním se možná vrátíme, až budeme žít na Měsíci."

Zdroje: smithsonianmag.com, denik.cz, indiatoday.in