Kateřina Kybicová, vedoucí Národní referenční laboratoře (NRL) pro lymeskou borreliózu ve Státním zdravotním ústavu, osvětluje nečekané odhalení. Podle ní je v městských parcích, lesoparcích a zahradách vyšší pravděpodobnost výskytu klíšťat a patogenů, které přenášejí, než v lesích. Zvýšené riziko vyplývá z vyššího pohybu lidí v městských oblastech spolu s nedostatečnými ochrannými opatřeními proti klíšťatům, jako je používání repelentů a kontroly po přisátí.

Zdroj: Youtube

Výskyt klíšťat a související rizika

První zjištění z loňského průzkumu jsou odstrašující. Z více než třech tisíc klíšťat odebraných v městských a příměstských parcích a lesích bylo neuvěřitelných 44 % infikováno alespoň jedním z pěti kmenů bakterií, o nichž je známo, že způsobují lidská onemocnění. Alarmující je, že každé čtvrté "městské" klíště bylo pozitivně testováno na bakterii způsobující lymeskou boreliózu, zdraví ohrožující onemocnění přenášené klíšťaty.

Sezónní a regionální rozdíly

Pro získání komplexních poznatků o aktivitě klíšťat provádějí vědci průběžný monitoring ve vybraných parcích v Praze, Ostravě a Českých Budějovicích a sezónní sběry provádějí i v dalších krajských městech. Riziko se však liší v závislosti na prostředí. Větší hrozbu představují lesoparky a méně udržované plochy uvnitř parků, přičemž v hustě zarostlých oblastech je hustota klíšťat vyšší. Avšak ani na udržovaných trávnících klíšťata zcela nechybějí, i když s nižší frekvencí.

Zajímavým zjištěním výzkumu je přítomnost aktivních klíšťat i v chladnějších měsících. Oproti očekávání byla zjištěna občasná aktivita klíšťat i v prosinci, lednu a únoru, což zdůrazňuje potřebu celoroční ostražitosti.

Zapojení veřejnosti a prevence

Výsledky výzkumu zdůrazňují význam preventivních opatření i v městském prostředí. Používání repelentů proti klíšťatům a důkladné kontroly po pobytu v parcích jsou základními kroky ke zmírnění rizika kousnutí klíštětem.

Ve snaze lépe porozumět tomuto problému a bojovat proti němu vyvíjí projektový tým aplikaci, kde může veřejnost hlásit výskyt klíšťat. Cílem aplikace je poskytnout interaktivní mapu, která upozorní na rizikové oblasti a zvýší informovanost a preventivní strategie.

Zdroje:21stoleti.cz, irozhlas.cz, avcr.cz