Lidé, kteří byli klinicky mrtví, byli oživováni, což vyvolalo hluboké přehodnocení toho, co skutečně znamená zemřít.

Cesta mozkových buněk po smrti

Zdroj: Youtube

Vědecké studie osvětlují fascinující jev, který se odehrává v lidském těle po smrti. Na rozdíl od tradičního přesvědčení, že vědomí zaniká bezprostředně po smrti, vědci zjistili, že mozkové buňky zůstávají aktivní po značně dlouhou dobu. Dr. Sam Parnia z New York University Langone Medical Center vysvětluje, že buňky fungují i nadále a postupně procházejí procesem degradace poté, co srdce přestane bít.

Odhalení záhady posmrtné aktivity genů

Zajímavé je, že výzkumy provedené na lidských mrtvolách odhalily nečekané oživení genové aktivity po smrti. Výzkum profesora mikrobiologie na Washingtonské univerzitě Petera Noblea odhalil u zemřelých osob více než tisíc aktivních genů, z nichž některé zůstaly aktivní až čtyři dny. Tento objev zpochybňuje tradiční chápání a vyvolává otázky týkající se buněčných procesů probíhajících bezprostředně po smrti.

Buněčná reverze

Mezi posmrtně aktivními geny je značná část vývojových genů, což naznačuje regresi do embryonálních podmínek. Toto zjištění naznačuje spíše postupné vypínání tělesných funkcí než náhlé zastavení. Odolnost některých buněk vůči smrti vybízí k dalšímu zkoumání mechanismů, které za tímto jevem stojí.

Záhada vědomí po smrti

Nejhlubší odhalení pocházejí od jedinců, kteří prožili klinickou smrt a vrátili se s živými vzpomínkami. Vyprávění o jasných světlech, laskavých postavách a pocitu klidu zpochybňují představu, že vědomí zaniká s tělesnými funkcemi. Ještě více matoucí jsou zprávy o pacientech, kteří přesně popisují události, k nimž došlo v době, kdy byli klinicky mrtví, což se vymyká vědeckému vysvětlení.

Za prahem smrti

Dr. Parnia zdůrazňuje, že zatímco tělesné funkce mohou ustat, vědomí zřejmě přetrvává i po smrti, i když po neurčitou dobu. Důsledky zjištění sahají daleko za hranice vědeckého bádání a podněcují k přehodnocení existenciálních otázek a povahy samotného lidského vědomí.

Zkoumání hranic existence

Zkoumání vědomí po smrti otevírá nové cesty pro vědecké bádání a filozofické úvahy. S tím, jak se badatelé noří hlouběji do této záhadné oblasti, se hranice mezi životem a smrtí stírají a nabízejí záblesky reality, která přesahuje naše současné chápání. Světlo na konci tunelu nemusí být pouhou iluzí, ale možným osvětlujícím tajemstvím samotné existence.

Zdroje: denik.cz, lidovky.cz, novinky.cz