Pochopení tornád – jak vznikají, jak je lze předvídat a jak během nich zůstat v bezpečí – je nezbytné.

Souhra specifických podmínek

Zdroj: Youtube

Tornáda obvykle vznikají z velmi silných bouří, zvláště z typu zvaného supercela, který se vyznačuje rotujícím vzduchem směřujícím nahoru, známým jako mezocyklóna. I když každý rok vznikne mnoho supercel, jen několik z nich skutečně vyprodukuje tornáda.

Pro vznik tornáda je nezbytná specifická kombinace atmosférických podmínek – u země musí být teplý a vlhký vzduch, který je smíchán s chladnějším a sušším vzduchem ve vyšších vrstvách. Tato směs vytváří nestabilitu v atmosféře. Když se k tomu přidá ještě střih větru, což jsou změny rychlosti a směru větru v různých výškách, může to vést k horizontální rotaci vzduchu. Vzestupný proud rotující vzduch poté nakloní do vertikální polohy, a může tak vzniknout tornádo.

Obtížná předpověď

V oblastech náchylných k výskytu tornád, jako jsou Spojené státy, jsou zavedeny pokročilé systémy monitorování počasí. Patří mezi ně radarové a satelitní systémy, které meteorologům pomáhají odhalit podmínky příznivé pro vznik nepříznivého počasí.

Navzdory technologickému pokroku zůstává předpověď přesné polohy a síly tornáda náročná, zejména v místech, jako je Česká republika, jak upozorňují odborníci z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Obtížnost předpovědi vyplývá ze specifické a lokalizované povahy podmínek pro vznik tornáda, které jsou vždy zjistitelné až krátce před jeho vznikem.

Mrazivé ticho

Před úderem tornáda existuje několik varovných příznaků: tmavě nazelenalé mraky, tmavě fialový či černý oblak tvarující se do nálevkovitého trychtýře. Zvuk přibližujícího se tornáda připomíná hřmot projíždějícího vlaku. Často ho doprovází silný déšť a velké kroupy. Krátce před zásahem tornáda může vítr nečekaně utichnout a atmosféra se zdánlivě uklidní. V takovém momentu je nejvyšší čas hledat bezpečné útočiště.

Jak se ochránit?

Vnitřní prostory: Nejbezpečnějším opatřením během tornáda je vyhledat úkryt v nejpevnější části budovy. Ideální jsou sklepy nebo malé vnitřní místnosti bez oken v nejnižším patře. Ve výškových budovách, pokud není možné sestoupit dolů, poskytuje nejlepší úkryt centrální část budovy, kde se doporučuje ukrýt se pod něco pevně ukotveného a použít přikrývky na ochranu před troskami.

Venku: Pobyt venku během tornáda je velmi nebezpečný. Pokud se nemůžete dostat do pevné budovy, doporučuje se vyhledat úkryt ve vozidle a odjet na bezpečné místo. Zásadní je vyhýbat se místům, jako jsou mosty a dálniční nadjezdy, které se během tornáda mohou stát větrnými tunely.

Nezapomeňte se připravit

Příprava na případné tornádo zahrnuje zajištění volně položených předmětů v okolí nemovitostí, sestavení nouzové sady s nezbytnými věcmi, jako jsou baterky, baterie a prostředky první pomoci, a udržování komunikačních zařízení v nabitém stavu. Informovanost o předpovědi počasí a připravený plán mohou výrazně zmírnit rizika spojená s tornády.

Porozumění tornádům a příprava na ně mohou výrazně snížit rizika spojená s těmito ničivými přírodními katastrofami. Rozpoznáním varovných příznaků a znalostí vhodných bezpečnostních opatření mohou jednotlivci ochránit sebe i svůj majetek před závažnými dopady tornád.

Zdroje: emsaonline.com, vedazive.cz, idnes.cz