Nárůst popularity jedlého hmyzu je patrný na různých maloobchodních platformách, od prodejen zdravé výživy a posiloven až po vinotéky a pivotéky, což svědčí o širokém a rozmanitém cílovém trhu. Překvapivě je konzumaci hmyzu otevřena asi čtvrtina české populace, přičemž s rozšiřováním trhu přibývají další jedinci.

Ekologické přínosy konzumace hmyzu

Zdroj: Youtube

Propagátoři stravy založené na hmyzu zdůrazňují významné ekologické výhody oproti tradičnímu chovu hospodářských zvířat. Hmyz potřebuje mnohem méně vody – dvatisícekrát méně na kilogram bílkovin než skot – a produkuje až o 90 % méně oxidu uhličitého. Díky tomu je chov hmyzu vysoce udržitelným alternativním zdrojem bílkovin, což je v souladu s rostoucími celosvětovými obavami o životní prostředí.

Chov hmyzu

V České republice fungují tři licencované hmyzí farmy, které se řídí přísnými předpisy a chovají se k hmyzu jako k hospodářským zvířatům s definovanou "jateční velikostí". Proces chovu je jednoduchý a přitom efektivní. Hmyz je umístěn v klimatizovaných místnostech naplněných hromadami plastových beden s krmivem z obilí a zeleniny. Toto uspořádání bez jakýchkoli nepříjemných pachů podporuje cyklus známý jako dokonalá proměna, který zahrnuje čtyři vývojová stadia: vajíčko, larvu, kuklu a dospělého jedince

Trh a produkce

V současné době se český trh točí převážně kolem larev moučných červů, které tvoří přibližně 95 % produkce. Měsíčně mohou chovatelé vyprodukovat až 7 až 8 tun larev moučných červů. Zpracování larev zahrnuje buď zmrazení, nebo usmrcení horkou vodou, následné sušení a buď mletí na mouku k pečení, nebo prodej jako ochucené pochutiny.

Přestože se jedná o začínající odvětví, začíná se chov hmyzu prosazovat jako životaschopný podnik. Počáteční investice mohou být značné, často vyžadují miliony korun, přičemž většina farem v počáteční fázi je financována spíše prostřednictvím soukromých investorů než tradičními bankovními cestami.

Regulační a ekologické aspekty

Veškeré činnosti spojené s chovem hmyzu spadají pod dohled českého ministerstva zemědělství a musí dodržovat přísné veterinární normy, aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost a bezpečnost produktů. To zahrnuje i používání nemléčné zeleniny nižší kvality ke krmení, což podporuje závazek tohoto odvětví k udržitelnosti.

Z ekologického hlediska je hmyz neuvěřitelně účinný při přeměně krmiva na bílkoviny, čímž daleko předčí drůbež, prasata i skot. Nevypouští také metan, silný skleníkový plyn, a je tak ekologicky šetrnou možností, jak uspokojit potřeby rostoucí světové populace po bílkovinách.

Budoucí vyhlídky a výzvy

Toto odvětví čelí potenciálním výzvám včetně rizika alergií, protože hmyz je členovec a může vyvolat reakce podobné těm, které způsobují korýši. S rozšiřováním odvětví navíc vznikají obavy z invazních druhů a ekologického dopadu potenciálního zavlečení nepůvodního hmyzu.

Navzdory těmto překážkám se zdá, že český průmysl hmyzích potravin je připraven na růst, a to díky ekologickým přínosům a rostoucímu přijetí mezi spotřebiteli. S tím, jak se vyvíjí celosvětová poptávka po potravinách, může hmyz nabídnout zásadní řešení pro udržitelnou produkci potravin, čímž se toto vznikající odvětví stane významným hráčem v budoucnosti zemědělství a stravovacích postupů.

Zdroje: irozhlas.cz, plus.rozhlas.cz, stoplusjednicka.cz