Studie z roku 2023 však možná konečně vnesla světlo do záhadného jevu a naznačuje, že jádrem záhady mohou být pozůstatky dávného, dnes již zaniklého oceánu.

Hluboký ponor do skryté propasti

Zdroj: Youtube

Zóna, známá jako geoidální nížka Indického oceánu (IOGL), která se rozkládá na 3 milionech kilometrů čtverečních a nachází se asi 1 200 kilometrů jihozápadně od Indie, je rozsáhlá prohlubeň, kde je gravitační síla výrazně oslabena. Snížení gravitační síly je tak výrazné, že doslova strhlo vrstvu vody, což má za následek, že hladina moře je o 106 metrů nižší, než je celosvětový průměr. Co však tuto anomálii způsobuje?

Dědictví ztraceného oceánu

Nejnovější výzkum navrhuje přesvědčivé vysvětlení vzniku IOGL. Studie naznačuje, že anomálie je výsledkem tektonické činnosti související se starověkým oceánem Tethys, který existoval před více než 200 miliony lety.

Vědci použili 19 počítačových modelů k simulaci dynamiky zemského pláště a tektonických desek v průběhu 140 milionů let s cílem napodobit vznik geoidální sníženiny. Všechny modely, které nejpřesněji odrážely skutečné podmínky, obsahovaly společný prvek – plášťové chocholy neboli magma s nízkou hustotou, které stoupalo a vytlačovalo hustší materiál pod Indickým oceánem, čímž snižovalo hmotnost a gravitační sílu oblasti.

Tektonická odhalení

Odpověď vzniku IOGL se skrývá v pohybech zemských tektonických desek, konkrétně desek dávného oceánu Tethys. Tento prehistorický oceán, který se kdysi rozkládal mezi superkontinenty Laurasie a Gondwana, po sobě zanechal "tethyanské desky" – pozůstatky svého mořského dna.

Když se indická deska posunula a srazila s euroasijskou, narazila na tyto desky a zatlačila je hluboko do zemského pláště, a tím vytlačila magma o nízké hustotě. Magma se zásadně podílelo na vzniku gravitační anomálie.

Cesta vpřed

Objev nejenže poskytuje věrohodné vysvětlení gravitační díry, ale také nabízí pohled na složité geologické procesy, které utvářejí naši planetu. Studie poukazuje na vzájemné propojení dynamiky zemského pláště, tektonických pohybů a gravitačních anomálií.

Zdroje: scientificamerican.com, bigthink.com, space.com