Na praktiky, které mohou zahrnovat propichování obličeje, chůzi po žhavých uhlících nebo ponořování do ledové vody, se nezasvěcení lidé často dívají skepticky kvůli jejich závažnosti. Cílem výzkumu je však odhalit základní výhody, které tyto rituály mohou praktikujícím přinášet.

Kontext a metodologie

Zdroj: Youtube

Ústředním bodem výzkumu byl festival Thaipusam, hinduistická událost zasvěcená Muruganovi, bohu války. Během festivalu se účastníci věnují propichování těla jako aktu oddanosti, děkují Muruganovi za minulá vítězství a žádají o budoucí přízeň.

Aby bylo možné posoudit dopad rituálů, vybavili výzkumníci účastníky přístroji na sledování různých fyziologických funkcí před akcí, během ní a po ní. Kromě toho účastníci vyplnili dotazníky, aby získali subjektivní údaje o svých zážitcích.

Zjištění o zdravotních důsledcích

Výzkum odhalil pozoruhodné změny ve fyziologických a zdravotních ukazatelích účastníků, kteří podstoupili rituál. Byl zjištěn výrazný rozdíl v sebehodnocení zdravotního stavu před rituálem a po něm, což naznačuje, že zapojení do podobných extrémních praktik může mít krátkodobé fyziologické a psychologické dopady.

Zajímavé je, že výzkum zaznamenal změny i u členů komunity, kteří se rituálu neúčastnili, což naznačuje komunitní efekt, který možná souvisí se společnými zážitky nebo empatickými reakcemi.

Evoluční perspektiva a kulturní význam

Výzkum navrhuje několik evolučních výhod, které by mohly vysvětlit přetrvávání různých extrémních rituálů v určitých kulturách. Jednou z hypotéz je, že slouží jako mechanismus pro zvládání chronických nemocí nebo stresu, na které by komunitám mohly chybět konvenční lékařské prostředky. Tím, že účastníci rituálů snášejí bolest a fyzickou zátěž, mohou dosáhnout určitých zdravotních výhod, které moderní věda zatím plně nechápe.

Další zajímavou domněnkou je, že praktiky mohou fungovat jako veřejná demonstrace fyzické a genetické odolnosti. Schopnost snášet bolest a sebepoškozování by mohla signalizovat silné genetické vlastnosti, které by mohly ovlivnit výběr partnerů, a mít tak vliv na reprodukční úspěch.

Srovnávací analýza

Výzkumníci porovnali zjištění s podobnými rituály v různých kulturních kontextech, jako je například pravoslavné křesťanské velké svěcení vody, při němž se účastníci ponořují do ledové vody. Srovnání zdůrazňují, že napříč světem náboženské a kulturní rituály často zahrnují prvky fyzické extrémnosti, které mohou mít hluboce zakořeněné psychologické a sociální funkce.

Zjištění českých výzkumníků z Masarykovy univerzity přispívají k širšímu pochopení role extrémních náboženských rituálů v různých kulturách. Zkoumáním podobných praktik vědeckou a evoluční optikou získáváme vhled do jejich potenciálních zdravotních dopadů a důvodů, proč zůstávají nedílnou součástí kulturní a náboženské identity napříč generacemi.

Zdroje: plus.rozhlas.cz, ct24.ceskatelevize.cz, em.muni.cz