Nedávno byl na anglickém venkově objeven další římský dodekaedr, který znovu rozvířil záhadu a vyvolal více otázek než odpovědí.

Zdroj: Youtube

Pozoruhodný objev v Norton Disney

Během dvoutýdenních vykopávek skupiny Norton Disney History and Archaeology Group ve vesnici Norton Disney v hrabství Lincolnshire narazil dobrovolník na výjimečně dobře zachovalý římský dodekaedr. Richard Parker, tajemník skupiny, jej označil za "životní nález". Dutý předmět o velikosti grapefruitu je vyroben ze slitiny mědi a má 12 plochých stran zdobených kruhovými výřezy a kolíky na každém rohu.

Rarita mezi dodekaedry

Nález se přidává k 33 dodekaedrům objeveným v římské Británii, zatímco v severozápadních provinciích římské říše jich bylo nalezeno přibližně 130. Co tento konkrétní artefakt odlišuje, je jeho pozoruhodná zachovalost, na rozdíl od mnoha jiných, které byly nalezeny roztříštěné nebo poškozené. Vykazuje dokonalé řemeslné zpracování a je větší než většina ostatních, přičemž některé dodekaedry jsou malé jako golfové míčky.

Záhadný účel

Skutečná funkce dodekaedrů po léta vrtala hlavou historikům a archeologům. Předměty, jejichž vznik se datuje již do 1. století př. n. l., nezanechaly v historických záznamech žádné textové ani vizuální odkazy. V důsledku toho se staly jednou z trvalých záhad římské říše.

V průběhu let se objevily různé teorie o jejich účelu, včetně domněnek, že sloužily jako měřicí zařízení, kalendáře, ozdobné nástavce žezel, zbraně nebo nástroje. Mnoho teorií však odborníci vyvrátili.

Například skupina Norton Disney se domnívá, že artefakty nebyly používány ke světským účelům. Tvrdí, že dodekaedry byly odlity z olovnatého kovu, který byl náročný na tvarování a měl křehkou strukturu, což naznačuje, že nešlo o praktické nástroje.

Rituální nebo náboženské praktiky

Norton Disney se naopak připojuje k odborníkům, kteří navrhují, že dodekaedry mohly být využívány v rituálním nebo náboženském kontextu. Vědci z belgického Gallo-římského muzea vyslovili hypotézu, že Římané tyto předměty používali při magických rituálech. Teorie by mohla vysvětlit, proč dodekaedry v historických záznamech nápadně chyběly – když římská říše přijala křesťanství, zavedla zákony proti magii, které nutily praktikující držet své rituály a související předměty v tajnosti.

"Římská společnost byla plná pověr," poznamenává skupina Norton Disney, což ještě více zdůrazňuje její přesvědčení, že dodekaedry by mohly souviset s místními náboženskými praktikami. Jde sice o slibnou teorii, ale k jejímu potvrzení je třeba ještě dalšího zkoumání.

Ukázka tajemství

Římský dodekaedr objevený v Norton Disney je nyní vystaven v Národním centru občanské války: Newark Museum. Navzdory jeho nově nabytému významu zůstává stále zajímavou záhadou. Vědci doufají, že další vědecké testy a studie odhalí nové stopy o jeho možném využití a účelu a vrhnou světlo na odvěkou záhadu, která stále fascinuje a uchvacuje svět archeologie.

Zdroje: lovecpokladu.cz, earthlymission.com, npr.org