Bioarcheolog Jaromír Beneš prostřednictvím svých výzkumů odhaluje, že český genetický původ není omezen pouze na slovanské předky, jak se často předpokládá. Naopak, v našem genetickém kódu zanechali stopu také pravěcí lovci mamutů, bojovníci z doby bronzové a mnoho dalších etnických skupin, ti všichni tisíciletími utvářeli genetickou krajinu regionu. V rámci Evropy patříme ke geneticky nejrozmanitějším národům.

Zdroj: Youtube

Lovci mamutů

Vyprávění začíná v ledovém sevření mladého paleolitu, kdy se evropskou divočinou potulovali lovci mamutů. Dávní lovci a sběrači, kterým se dařilo v období 40 000 až 24 000 let před naším letopočtem, zanechali v evropském genomu nesmazatelnou stopu. Podle Beneše tvoří mitochondriální DNA lovců mamutů až třetinu genofondu současných Evropanů.

Zemědělská revoluce

Příběh genetické evoluce se však u těchto poutníků z doby ledové nezastavil. S přechodem lidstva od lovecko-sběračských společností k agrárním společenstvím přišla nová vlna osadníků, kteří při svém putování přes Balkán vnesli do genetické výbavy střední Evropy další bohatou vrstvu, která tvoří přibližně další třetinu její genetické výbavy.

Zásadní zlom

Doba bronzová předznamenala významnou proměnu v genetické a kulturní historii Evropy. Podle Beneše právě v tomto období, zhruba 2200 až 1500 let př. n. l., dostala Evropa "genetickou populační dávku", která určila její budoucnost. Nově příchozí obyvatelé, kteří si s sebou nesli vymoženosti, jako bylo používání koní a kolových vozů, přinesli také pozoruhodnou genetickou vlastnost – schopnost trávit kravské mléko až do dospělosti.

Adaptace pocházející ze severního Kavkazu podtrhla dynamickou povahu genetické evoluce a hluboký dopad migrace na biologii člověka.

Válečníci a poutníci

Doba železná předznamenala období významných společenských a ekonomických změn a dala vzniknout třídě elitních válečníků, kteří putovali po kontinentu. Válečníci, pravděpodobně předchůdci prvních germánských kmenů v regionu, se vydávali na výpravy, které byly sice sporadické, ale zanechaly stopu na místním obyvatelstvu.

Češi, národ utvářený dějinami

Přesuneme-li se do současnosti, Česká republika je svědectvím složité souhry genetických a kulturních dějin, které formovaly její obyvatele. Beneš zdůrazňuje, že je důležité rozlišovat mezi jazykovým a genetickým dědictvím, a poukazuje na to, že české země byly křižovatkou různých skupin od germánských kmenů po Slovany.

Cesta českého národa od lovců mamutů v paleolitu k dnešní dynamické společnosti je živou ukázkou lidské adaptace. Faktory prostředí, jako je například vystavení slunečnímu záření, vytvarovaly fyzické vlastnosti napříč Evropou, ať už jde o tmavší pleť Jihoevropanů či toleranci laktózy pozorovanou u severských populací.

Zdroje: plus.rozhlas.cz, dotyk.cz, idnes.cz