V čele výzkumu stojí tým vědců pod vedením docenta Radka Vodičky z Ústavu lékařské genetiky VŠCHT Praha.

Odběr vzorků a extrakce DNA

Projekt zahrnuje pečlivou extrakci a analýzu DNA z vlasů Boženy Němcové a jejího syna Hynka, které jsou uchovány v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici. Proces začal jemnou dekontaminací vzorků vlasů. "V průběhu staletí s těmito vzorky manipulovala řada osob, což si vyžádalo důkladné, ale opatrné čištění, aby se odstranila veškerá cizí DNA a zároveň se zachovala celistvost vlasů," vysvětlil Vodička.

Analýza mitochondriální DNA

Analýza se zaměřila na mitochondriální DNA (mtDNA), která je známá svou trvanlivostí v čase ve srovnání s jadernou DNA, která degraduje. "Mitochondriální DNA se dobře uchovává za specifických podmínek, jako bylo například suché a tmavé skladování po smrti Němcové, díky němuž se vlasy zachovaly téměř jako čerstvě ostříhané," dodal Vodička.

Metoda zvolená pro extrakci je vhodná zejména pro minuskulní a degradované vzorky, podobně jako forenzní techniky používané organizacemi, jako je FBI.

Poznatky z genetických dat

Úspěšná extrakce umožnila vědcům sekvenovat mtDNA, což odhalilo, že Němcová a její syn patřili k mitochondriální haploskupině H. Objev má velký význam pro ověření původu a řešení historických spekulací o potenciálně šlechtickém původu Němcové. "K prozkoumání těchto tvrzení bychom potřebovali porovnat její genetický materiál s genetickým materiálem dalších příbuzných z matčiny strany, protože mtDNA se předává výhradně z matky na dceru," upřesnil Vodička.

Budoucí směry výzkumu

Milan Horký, který vede výzkumnou skupinu, nastínil další kroky, které zahrnují podrobný genealogický výzkum oficiálního rodokmenu Němcové a pokusy o získání genetického materiálu od ženských příbuzných. "Naše zjištění by mohla buď potvrdit, nebo vyvrátit teorie týkající se původu Němcové, ale vzhledem k tomu, že se opíráme o mtDNA, omezuje to náš výzkum na ženskou linii, což představuje určité problémy," poznamenal.

Důležitá spolupráce

Práce týmu nejenže otevírá nové cesty ve studiu historických osobností prostřednictvím genetického výzkumu, ale také podtrhuje složitost podobných vědeckých počinů.

Spolupráce zahrnuje několik institucí včetně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Památníku národního písemnictví, laboratoří Genexone a Ústavu chemických procesů AV ČR, což ilustruje multidisciplinární přístup, který je pro takto komplexní analýzu nutný.

Zdroje: zurnal.upol.cz, lidovky.cz, medium.seznam.cz