Pokroková studie nás přiblížila k pochopení vzhledu a jedinečných rysů denisovanů, a to díky pouhému kousku DNA nalezenému na malíkové kosti.

Zdroj: Youtube

Denisované: Záhadní příbuzní

Denisované, geneticky odlišní od moderních lidí i neandertálců, se vyvinuli před více než 500 000 lety ze společného předka. Jejich výskyt sahal od Sibiře až po jihovýchodní Asii a důkazy naznačují, že se křížili s našimi předky a zanechali nesmazatelnou stopu v naší genetické linii. Navzdory jejich významu v naší evoluční historii jsou denisované známí především díky skrovným pozůstatkům, včetně čelistní kosti, několika zubů a jediné malíkové kosti objevené v roce 2010 v jedné sibiřské jeskyni.

Tvář denisovanské dívky

Aby odhalil záhadu, jak mohli denisované vypadat, provedl mezinárodní tým vědců bezprecedentní genetickou analýzu. Vytvořením metylové mapy denisovanského genomu, která odhaluje, jak chemické změny genové exprese ovlivňují fyzické rysy, dali dohromady věrohodný portrét 40 000 let staré denisovanské dívky, a to díky jejímu malíčku.

Úžasné objevy

Rekonstruovaný obraz denisovanské dívky odhalil zajímavou kombinaci rysů. I když se vzhledem k blízké genetické příbuznosti očekávala určitá podobnost s neandertálci, rozdíly byly zarážející. Denisované měli ve srovnání s neandertálci i moderními lidmi nápadně delší zubní oblouky a širší lebky. Denisované se širokými hlavami možná zanechali stopy v nedávno objevených částečných lebkách v Číně, což může rozšířit naše znalosti o těchto záhadných předcích.

Odhalení genetických stop

Proces rekonstrukce obličeje denisovanské dívky se opíral o zkoumání abnormalit v genové expresi, konkrétně v metylaci DNA, která ovlivňuje způsob aktivace nebo deaktivace genů v různých tkáních. Porovnáním denisovanských metylačních vzorců se vzorci moderních lidí a neandertálců vědci identifikovali 56 odlišných znaků, z nichž 32 vedlo k jasným anatomickým rozdílům.

Přesnost předpovědí

Aby se ujistili o přesnosti svých předpovědí, vytvořili vědci metylové mapy pro neandertálce a šimpanze, kteří mají známé anatomické rysy. Překvapivě se ukázalo, že přibližně 85 % jejich předpovědí o divergenci znaků bylo přesných, což potvrdilo platnost jejich metody. Následné ověření přišlo, když byla v květnu 2019 identifikována čelist denisovana, u níž sedm z osmi předpovědí odpovídalo skutečné anatomii.

Pohled do budoucnosti

Přestože studie poskytla neocenitelné poznatky o vzhledu denisovanů, vědci touží najít další denisovanské pozůstatky, aby své znalosti dále zpřesnili. Konečným cílem je odhalit denisovanský obličej, protože je známo, že tyto rysy se u různých lidských skupin značně liší. S každým objevem se dílky denisovanské skládačky přibližují k vytvoření úplného obrazu pozoruhodné větve našeho rodokmenu.

Zdroje: nbcnews.com, science.org, cbc.ca