Mystický amulet z Dřevíče

V roce 2014 narazili archeologové při vykopávkách na hradišti Dřevíč na složený amulet z olověného plechu, který byl zřejmě záměrně ukryt. Nález vzbudil zvědavost badatelů, protože podobné amulety se ve středověku často používaly jako ochranné talismany proti různým neduhům, kletbám a neštěstím.

Archeologové však narazili na jeden problém. Skládaný amulet nemohli rozbalit, aby se nerozlámal a nepoškodila jeho autenticita. Je totiž jediný svého druhu na území České republiky. V minulosti se podobné artefakty otevíraly mechanicky, což často narušovalo jejich integritu. Na pomoc však přišla moderní technologie. Vědci použili rentgenovou počítačovou tomografii. Díky ní si tak mohli přečíst text ukrytý v amuletu, aniž by vzácnou relikvii jakkoli poškodili.

Kouzlo proti nemocem

To, co vědci odhalili, je doslova fascinovalo. Amulet obsahoval zaklínadlo napsané latinským písmem. Text, který se kvůli složení amuletu podařilo zobrazit z jedné osminy, obsahoval: „… boží proti obmyslnostem lstivého ďábla …“, „zapřísahám tě“, „ať uschneš“, „Také tě zapřísahám při Otci, Synovi i Duchu svatém, ať dál nerosteš, ale (ať) uschneš.“ Záhadný nález tak logicky vyvolal otázky o původu a účelu amuletu. Podle vědců měl svého nositele zřejmě chránit před démony a nemocemi.

Napojení na starověké tradice

Rozluštěný nápis ukazuje paralelu se starověkým artefaktem nalezeným na hoře Ebal na západním břehu Jordánu v Izraeli. Na tomto historickém místě byl objeven podobný olověný svitek s kletbou napsanou ve starověké hebrejštině. „Jsi prokletý bohem YWH,“ tak zní text jedné z kleteb. YWH nebo také JHVH jsou souhlásky označující hebrejského Boha.

Zdroj: Youtube

Přítomnost podobné kletby na obou amuletech z Dřevíče a Izraele naznačuje souvislost, která možná odráží společnou víru nebo praktiky té doby.

Uchovávání historie

Daniel Vavřík z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, který hrál při rozluštění textu klíčovou roli, zdůraznil význam uchování cenných artefaktů. "Dříve se takové nálezy jednoduše mechanicky otevíraly a teprve poté bylo možné prozkoumat text ukrytý uvnitř, ale celistvost cenného artefaktu byla často nenávratně poškozena. Pomocí rentgenové počítačové tomografie jsme byli schopni text přečíst, aniž bychom do předmětu zasáhli," poznamenal Vavřík.

Dřevíč: Historická záhada

Samotné hradiště Dřevíč je místem opředeným historií. Lokalita se nachází na severozápadním okraji Středočeského kraje a dodnes nese pozůstatky středověkého hradiště, jehož osídlení je archeologicky doložené již od období neolitu. Hradiště je dokonce svědkem přítomnosti dřevíčské provincie ve 12. století, přičemž významná je zmínka o Petrovi, dřevíčském prefektu, z roku 1175. Bohatý historický význam místa podtrhuje i barokní kaple svatého Václava, která je kulturní památkou.

Zdroje: rakovnicky.denik.cz, sciencemag.cz, irozhlas.cz