Zvyk, hluboce zakořeněný v kultuře kmene, slouží nejen jako osobní ozdoba, ale také jako znak identity, postavení a krásy.

Více než jen péče o domov

Zdroj: Youtube

Kayanské ženy vedou život hluboce zakořeněný v tradici, zahrnující aspekty jejich domorodého náboženství, vedení domácnosti, zemědělství a řemesel. Jejich každodenní život zahrnuje péči o děti, starost o úrodu a tkaní textilií na oděvy a přikrývky. Největší pozornost okolního světa však vzbudila jejich jedinečná praxe nošení mosazných nákrčníků.

Jedinečný symbol krásy

Proces přidávání cívek začíná v dětství, první cívka se obvykle přidává, když je dívce pět až šest let. První krok se nebere na lehkou váhu; často je doprovázen rituály a přípravami včetně masáží a používání mastí, které mají zmírnit nepohodlí.

V průběhu let se přidávají další cívky a postupně se zvětšuje zdánlivá délka krku. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení se krk sám o sobě neprodlužuje, ale váha cívek stlačuje klíční kosti a horní část žeber, čímž vytváří iluzi delšího krku.

Nejen módní doplněk

Kromě estetického významu znamenají cívky v kajanské kultuře mnohem více. Jsou znakem identity, společenského postavení a krásy. V minulosti také symbolizovaly ochranu a měly snižovat atraktivitu žen pro jiné kmeny, které je chtěly zotročit.

Cívky mohly vážit až pět kilogramů, což výrazně ovlivňovalo pohyblivost a každodenní aktivity nositelky. Ženy se těmto omezením přizpůsobily a používaly speciální polštáře na spaní a bambusová brčka na pití.

Život s tradicí

Tradice má však i svá úskalí. Fyzické změny jsou spojeny s riziky ohrožujícími zdraví a pohyblivost. Kromě toho praxe vyvolává etické obavy, zejména proto, že se kajanské oblasti staly oblíbenými mezi turisty. Zviditelnění "žirafích žen" se změnilo ve zdroj příjmů, což vedlo k debatám o zneužívání kulturních praktik pro cestovní ruch.

Nová éra

V posledních letech došlo v kajanské komunitě ke znatelnému posunu v postojích. Mnohé matky, vědomy si fyzických a sociálních důsledků, se nyní rozhodly nezasvěcovat své dcery do této tradice. Změna je způsobena složitou souhrou různých faktorů, včetně zvýšeného povědomí o zdravotních důsledcích, měnících se standardů krásy a touhy po jiném životě pro další generace. Přesto má prastarý zvyk stále svůj kulturní význam a některé ženy mosazné kroužky nadále hrdě nosí.

Zdroje: stoplusjednicka.cz, idnes.cz, avetour.cz