Bolestivý zákrok obvykle podstupují dívky kolem devíti let věku, což se shoduje s nástupem puberty a vývojem prsou. Proces zahrnuje fyzické zplošťování vyvíjejících se prsou mladých dívek pomocí zahřátých předmětů, jako jsou kameny nebo jiné nástroje. Předměty se rozžhaví nad ohněm a poté se přitisknou na prsa, aby se zbrzdil jejich růst.

Zdroj: Youtube

Metodika a rizika

Žehlení prsou provádějí matky, často s pomocí dalších příbuzných žen. Jde o velmi bolestivý proces, který může být traumatizující. Rizika spojená s žehlením prsou jsou závažná.

Důvody pro žehlení prsou mají hluboké kořeny v ochraně mladých dívek. Protože prsa jsou chlapci často vnímána jako známka připravenosti k sexuálnímu styku, matky tuto praktiku provádějí jako drastické opatření, aby své dcery ochránily před sexuálním obtěžováním a možností těhotenství v dospívání.

Zdravotní důsledky a kritika

Žehlení prsou je nejen fyzicky bolestivým utrpením, ale představuje také značné zdravotní riziko. Je spojováno s řadou zdravotních komplikací včetně zhoršené schopnosti kojit, infekcí a možného zvýšeného rizika rakoviny prsu. Kritici, například řada mezinárodních organizací pro lidská práva, tuto praxi odsuzují jako formu fyzického i psychického týrání.

Navzdory rizikům a kritice je v Kamerunu žehlení prsou stále rozšířené. Průzkumy naznačují, že v některých oblastech proceduru podstoupilo až 50 % dívek, zejména těch, které se začínají vyvíjet v mladším věku. Postoje k žehlení prsou jsou v kamerunské komunitě smíšené; průzkum ukázal, že přibližně 41 % žen podporuje pokračování praktiky, 39 % je proti ní a zbytek zůstává neutrální.

Účinnost a alternativy

Z kritického hlediska je účinnost žehlení prsou při dosahování zamýšlených cílů sporná. Zprávy a studie naznačují, že k výskytu sexuálních útoků a předčasných těhotenství dochází bez ohledu na to, zda dívky podstoupily žehlení prsou. To vedlo k výzvám k alternativním přístupům k řešení zmiňovaných společenských problémů, jako je lepší vzdělávání v oblasti genderového respektu a informovanosti.

Na mezinárodní úrovni existují snahy o potírání a případné vymýcení žehlení prsou. Veškeré snahy se však potýkají s problémy kvůli hluboce zakořeněné povaze praxe v rámci místních zvyklostí, nikoli formálních zákonů, což komplikuje vnější zásahy. Navíc v místních komunitách existuje odpor ke změně dlouholetých tradic, přičemž někteří tvrdí, že výchovné úsilí nemůže změnit hluboce zakořeněné instinkty.

Zdroje: nasregion.cz, lidovky.cz, cs.wikipedia.org