Anomálie mince vyšla poprvé najevo, když byla objevena v běžném oběhu. Milan Holub, majitel známé aukční síně, uvedl, že původní majitel minci našel při běžné transakci. Okolnosti, jak se tato mince dostala na trh, zůstávají vzhledem k přísným kontrolám kvality v mincovnách záhadou.

Mince se do aukce dostala s vyvolávací cenou 5 000 eur (asi 120 000 korun), která se rychle vyšplhala až na konečnou prodejní cenu 19 000 eur. Významná částka odráží vzácnost a jedinečnou atraktivitu mince mezi sběrateli.

Chyba při ražbě

Co tuto minci odlišuje od ostatních, je její identický oboustranný otisk, který je vzácnou chybou v procesu ražby. Obvykle se mince razí s odlišnou averzní (přední) a reverzní (zadní) stranou, na nichž jsou odlišné vzory nebo otisky. Absence letopočtu na minci dále přispívá k její záhadnosti, neboť komplikuje snahu o přesné určení doby ražby mince.

Aby byla potvrzena pravost mince a vyloučena možnost padělání, byla mince podrobena důkladnému zkoumání společností Numismatic Guaranty Corporation (NGC), která je uznávanou autoritou v oblasti ověřování pravosti mincí. Její ověření potvrdilo, že mince je pravá a nejedná se o padělek.

Vzácnost takových chyb

Mincovní chyby podobného rozsahu jsou mimořádně vzácné díky komplexním kontrolám prováděným v moderních mincovnách. Ty zahrnují kontroly vstupních polotovarů, kontroly během výroby a výstupní kontroly s několika stupni ověřování, které zajišťují, že každá mince splňuje stanovené normy.

Milan Holub zdůraznil vzácnost a zajímavost takové události a vyjádřil překvapení, že by mince mohla obejít četná zavedená ochranná opatření. Incident poukazuje na možné mezery v procesu ražby, které jsou mimořádně vzácné, ale zjevně možné.

Rostoucí cena

Nejedná se o první případ, kdy chybně vyražená mince upoutala pozornost sběratelů. Zdokumentovány jsou i další podobné případy, například dvacetikoruna vydražená v loňském roce za 140 000 korun kvůli chybějícímu otisku.

Odborníci spekulují, že v oběhu mohou být i další mince s chybným otiskem, kterých si široká veřejnost nevšimla. K odhalení anomálií je zapotřebí bystré oko. Zaměřte se na detaily, možná mezi mincemi každodenní potřeby objevíte další vzácnost.

Zdroje: tn.nova.cz, eprehledne.cz, cnn.iprima.cz