Kontroverzní a znepokojivý rituál provádějí lidé v bulharské vesnici Brodilovo, a to navzdory úředním zákazům a všeobecnému odsouzení.

Tradice "trichane"

Rituál trichane se v Brodilovu tradičně provádí kolem svátku Sirni Zagovezni, který se koná v předvečer pravoslavných Velikonoc. Vesničané věří, že točení živého psa na provaze nad řekou ochrání obec před vzteklinou po celý rok. Během rituálu je pes zavěšen na provaze, který se otáčí proti směru hodinových ručiček a poté se uvolní, což způsobí, že se zvíře začne rychle otáčet v opačném směru, než spadne do řeky pod ním.

Ačkoli má rituál trvat jen krátce a očekává se, že zvíře bezpečně doplave ke břehu, podle zpráv může mít pro zúčastněné psy za následek zranění nebo i smrt. Byly zaznamenány případy dezorientace psů, jejich nárazů hlavou o dno řeky nebo utonutí v důsledku stresu a paniky.

Medializace a právní žaloby

Poprvé si děsivá praxe získala mezinárodní pozornost v roce 2005 po tiskové zprávě britské Strany zelených. Pobouření veřejnosti vedlo k tomu, že starosta města Carevo, pod jehož jurisdikci Brodilovo spadá, akci v roce 2006 oficiálně zakázal.

Prosazení zákazu se však ukázalo jako obtížné, protože někteří místní obyvatelé nadále považují rituál za neškodnou tradici, která je nedílnou součástí jejich kulturního dědictví.

Odpor místních obyvatel

Pokračování rituálu roztáčení psů vyvolalo značnou odezvu ze strany skupin na ochranu práv zvířat, a to jak v Bulharsku, tak na mezinárodní úrovni. Aktivisté navštívili Brodilovo a nabízeli jako alternativu k rituálu plyšové psí hračky v naději, že skuteční psi budou ušetřeni újmy. Podobná gesta se však setkala s odporem místních obyvatel, kteří trvají na zachování svých tradičních zvyků.

Pokračující diskuse

Patová situace odráží širší napětí mezi respektováním kulturních tradic a dodržováním vyvíjejících se etických norem týkajících se dobrých životních podmínek zvířat. Mezinárodní společenství obecně prosazuje postupy, které zajišťují bezpečnost a pohodu zvířat, a rituály jako trichane považuje za nehumánní a zastaralé. Zastánci rituálu mezitím argumentují zachováním kulturního dědictví a místní autonomie tváří v tvář globalizovaným normám.

Zdroje: en.wikipedia.org, lifee.cz, frekvence1.cz