Když se ponoříme do podstaty staveb postavených v bruselském sylu, odhalíme příběh, který je stejně tak o kulturní odolnosti jako o architektonické vynalézavosti.

Úsvit nové éry

Na konci 50. až 70. let 20. století bylo Československo v období velkých změn v umění a architektuře, které předznamenal strhující úspěch národa na EXPO 58 v Bruselu. Mezinárodní výstava se stala katalyzátorem nového výtvarného jazyka v československé architektuře a užitém umění, příznačně nazvaného bruselský styl.

Zdroj: Youtube

Nový styl, definovaný měkkým modernismem, představoval vymanění se ze strnulých ideologických hranic stalinského socialistického realismu a nabízel nový prostor pro autentické vyjádření a kreativitu.

Podstata bruselského stylu

Bruselský styl se vyznačoval emocionálním působením a zahrnoval použití živých pastelových barev, inovativních materiálů, jako je keramika, plasty a lamináty, a výrazné použití skla na fasádách, mozaiky a neonové nápisy. Směr nebyl jen o estetice; byl odvážným vyjádřením svobody, oslavou nových možností ve společnosti vystupující ze stínu autoritářství.

Architektonické klenoty v Česku

K typickým stavbám této éry patří kulturní domy v Ostravě, Příbrami a Jihlavě, průkopnické budovy ČVUT a výrazné pavilony na různých českých výstavištích. Každá budova svými jedinečnými rysy a filozofií designu vypráví příběh doby, kdy si Československo vytvářelo novou identitu na světové scéně.

Snad nejvýraznějším symbolem působení bruselského stylu je havířovské nádraží. Skleněná stavba navržená architektem Josefem Hrejsemnou je navzdory opotřebení časem a hrozbě demolice majákem architektonických ambicí této doby. Ztělesňuje optimismus a perspektivního ducha, který charakterizoval hnutí bruselského stylu.

Dědictví v ohrožení

Dnes se mnoho architektonických skvostů potýká s problémy zanedbaného stavu, chátrání nebo hrozby demolice. Přechod od symbolu pokroku k přežitku minulosti podtrhuje křehkost architektonického dědictví tváří v tvář měnící se době a prioritám.

Oslava jedinečného dědictví

Navzdory všem výzvám zůstává bruselský styl nedílnou kapitolou v dějinách české architektury a připomínkou období, kdy se Československo odvážilo snít ve velkém. Když oceňujeme tyto stavby, ctíme nejen kreativitu a vizi jejich architektů, ale také uznáváme kulturní a historický kontext, který dal vzniknout tak osobitému umění.

Zdroje: modernista.cz, seznamzpravy.cz, chytre-bydleni.cz