Tabulka, na níž je na desce ze zeleného skla (odtud název "smaragdová") vyryto několik záhadných vět, údajně odhaluje tajemství vesmíru, života, smrti a samotné podstaty existence.

Zdroj: Youtube

Tajemný původ Smaragdové desky

Původ Smaragdové desky je zahalen tajemstvím a její vznik je opředen mnoha legendami. Některé připisují její autorství staroegyptskému bohu Thothovi, známému jako řecký Hermes Trismegistus, což v překladu znamená "ten, kdo zná tři vědomosti". Ve starověku byl Thoth uctíván jako mistr přírodních a nadpřirozených jevů, učenec, léčitel, a dokonce i jako vládce, který údajně vládl více než tři tisíciletí. Připisuje se mu také vytvoření tarotu, což vedlo k občasnému označování těchto karet jako "Thothova kniha". Podle legendy to byl právě Thoth, kdo přinesl světu smaragdovou desku obsahující esenci veškeré moudrosti.

Současné místo, kde se tabulka nachází, však zůstává záhadou. Pověstí o jejím objevení je celá řada, podle jedné z nich ji v Hermově hrobce našel Alexandr Veliký nebo dokonce Sára, manželka Abrahámova. Jiný příběh tvrdí, že byla ukryta ve Velké Cheopsově pyramidě.

Latinský a český překlad

Předpokládá se, že latinský překlad Smaragdové desky, pocházející z 12. nebo 13. století, vznikl z arabské verze ze 7. až 9. století.  První český překlad Smaragdové desky pořídil Bavor Rodovský mladší z Hustířan, šlechtic na dvoře císaře Rudolfa II. Je však důležité poznamenat, že tento překlad, ačkoli byl zasvěcený, byl stále jen předobrazem původního latinského textu.

Moudrost obsažená ve Smaragdové desce

Podstata moudrosti Smaragdové desky spočívá v jejím hlubokém a stručném učení. Začíná tvrzením, že základním principem vesmíru je jednota všech věcí. Text zdůrazňuje, že makrokosmos je odrazem mikrokosmu a naopak. Jinými slovy, to, co se děje v malém měřítku, odráží to, co se děje v měřítku velkém, a tento princip je klíčem k pochopení tajemství existence.

Deska dále popisuje transformační sílu, která je vlastní vesmíru, a symbolizuje ji prostřednictvím metafory nebeských těles, jako jsou Slunce a Měsíc. Naznačuje, že veškeré stvoření se rodí z jediného zdroje a prochází adaptací a transformací, čímž zdůrazňuje vzájemnou propojenost všech jevů.

Kromě toho tabulka zdůrazňuje úlohu živlů – země, ohně, vody a vzduchu - při stvoření a proměně vesmíru. Zdůrazňuje důležitost moudrého a pečlivého oddělování jemného od hrubého, což je proces nezbytný pro duchovní vzestup a pochopení.

Text se rovněž zabývá myšlenkou vzestupu a sestupu a naznačuje, že pochopení vzájemného působení nebeské a pozemské sféry propůjčuje člověku nesmírnou sílu a osvícení. Slibuje, že taková moudrost vede ke "slávě celého vesmíru", rozptyluje temnotu a odhaluje skryté pravdy existence.

Jádrem Smaragdové desky je tvrzení, že ve vesmíru sídlí všemocná síla schopná překonat křehkost a proniknout pevnost. Tato síla je podstatou stvoření a její pochopení tvoří základ hermetické filozofie.

V závěru desky je její autor označen jako Hermes Trismegistus, což znamená, že má vědění zahrnující tři sféry vesmíru. Ujišťuje o úplnosti moudrosti předávané v textu a zanechává ve čtenáři hluboké poznání, že magisterium Slunce – podstata života a stvoření – je úplná a všezahrnující pravda.

Český překlad od Pierra de Lasenica

(zdroj Wikipedia)

  • Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře, a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.
  • A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.
  • Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou, vítr nosil jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou.
  • On jest otcem universálního telesmatu celého světa.
  • Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.
  • Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.
  • On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zemi a přijímá sílu věcí hořeních i doleních.
  • Takto budeš míti slávu celého vesmíru; veškerá temnota prchne před tebou.
  • Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou.
  • Takto stvořen byl vesmír.
  • Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde.
  • Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého vesmíru.
  • Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné.

Přestože přesná povaha moudrosti obsažené ve Smaragdové desce mnohým stále uniká, její neutuchající půvab a mystické učení nám připomínají, že snaha o poznání, pochopení a osvícení zůstává pro hledače pravdy a moudrosti nadčasovou a nekonečnou cestou. Tajemství ukrytá v zelené skleněné desce stále inspirují a uchvacují ty, kdo se odváží proniknout do jejích hlubokých tajemství.

Zdroje: zena-in.cz, vestirna.com, cs.wikipedia.org