Roman Zach, český herec a moderátor, získal své vzdělání na Akademii múzických umění v Praze. Je známý svou výškou 206 centimetrů a je výraznou osobností filmu i divadla. Zachova kariéra zahrnuje významné role, například sukničkářského fotografa v seriálu Redakce nebo doktora Šebka v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Svůj různorodý talent předvedl také v roce 2019, kdy si zajistil třetí místo v televizní show "Tvoje tvář má známý hlas".

Dopad pandemie

Zdroj: Youtube

Nástup pandemie covid-19 vedl k náhlému zastavení divadelních aktivit, což výrazně ovlivnilo Zachovu kariéru a příjmy. V důsledku toho se Zach a jeho rodina rozhodli, že odjedou na svoji chalupu. Navzdory finančním komplikacím nabízela krása a klid venkova v těchto náročných časech světlou stránku.

Rozsáhlá rekonstrukce

Fara postavená v roce 1781 byla v době, kdy ji herec získal, ve velmi zchátralém stavu. Z původně zamýšlených drobných oprav se stal rozsáhlý restaurátorský projekt. Herec vždy toužil po chalupě, jak sám říká, jeho touha pramenila z toho, že v dětství podobné místo neměl, což podnítilo jeho téměř obsedantní touhu omladit historickou stavbu.

Zachování autenticity

Zachovi a jeho ženě záleželo na zachování autenticity budovy. Zachránili původní materiály, jako jsou terasové dlaždice a podlahová prkna, a pečlivě je restaurovali. Okna nahradili kopiemi originálů, čímž zajistili, že moderní zásahy nenaruší estetiku stavby z 18. století.

Herec se na renovaci aktivně podílel a mnoho úkolů raději zvládl osobně, i když se vzhledem ke stáří budovy a potřebným specializovaným dovednostem moudře vyhnul složitým projektům, jako jsou elektroinstalační práce. Renovace byla společným dílem, na projektu se podíleli přátelé a místní řemeslníci.

Kulturní oživení

V sousedství fary stojí kostel svatého Jakuba Většího, který byl od války mimo provoz. Inspirován příběhy místní komunity a bývalých německých obyvatel, kteří iniciovali fond na jeho opravu, sehrál Zach zásadní roli při oživení historického významu kostela.

Díky svému nadšení pomohl obnovit tradici poutí, kulturní stálice, o níž vyprávěli místní obyvatelé. Tento počin navrátil kostelu ústřední postavení v obci, která letos v červenci oslaví sedmnáctý ročník Svatojakubské a Anenské pouti.

Zdroje: denik.cz, super.cz, cs.wikipedia.org