Dne 18. listopadu 2004 prezident České republiky podepsal nový branný zákon, kterým zrušil povinnou vojenskou službu. Od 1. ledna 2005 se Armáda České republiky stala plně profesionální. Tento krok přinesl řadu debat o jeho správnosti a dopadech na společnost a obranu státu.

Zdroj: Youtube

Povinná vojenská služba byla součástí české historie od dob rakousko-uherské monarchie. Až do konce roku 2004 museli mladí muži v České republice narukovat a strávit určitý čas ve vojenské uniformě. Dne 18. listopadu 2004 prezident České republiky podepsal zákon, který tuto povinnost zrušil. Od 1. ledna 2005 je česká armáda plně profesionální. Tento krok byl v souladu s trendem ve většině evropských zemí po skončení studené války. Ale byl to opravdu správný krok?

Logický krok po vzoru Evropy

Přechod k plně profesionální armádě byl logický a reflektoval mezinárodní, ekonomické a technologické změny. Podle odborníka Jiřího Hlaváčka se počet mladých mužů, kteří se snažili vyhnout povinné vojenské službě nebo si zvolili náhradní civilní službu, od počátku devadesátých let neustále zvyšoval. Profesionální armáda se jevila jako efektivnější řešení. Tento krok kopíroval trend většiny evropských zemí, které po skončení studené války přešly na profesionální armády.

Kritika v době krize

I když převládá souhlas se zrušením povinné vojenské služby, objevují se i kritické hlasy, zejména v časech krize. Během přírodních katastrof, migračních vln, ozbrojených konfliktů nebo pandemie se často ozývají hlasy pro návrat povinné vojenské služby. Starší generace v ní vidí způsob, jak vrátit mladým lidem smysl pro povinnost, respekt a slušnost. Přesto se většina společnosti shoduje, že profesionální armáda je správnou cestou.

Vojenská služba a její vliv na brance

Jak na vojenskou službu vzpomínají sami branci? Obecně se traduje, že vojna z chlapců dělala muže a naučila je disciplíně. Podle některých odborníků je však toto vnímání spíše historicky a kulturně zakořeněné klišé. Většina respondentů, zejména vysokoškoláků, kteří nastoupili na vojnu po škole, tento názor spíše popřela. I když mohla vojenská služba pozitivně formovat vztah ke státu, kázeň a respekt k autoritám, její společenská funkce nebyla nezastupitelná.

Ztracený čas a šikana

Mnoho pamětníků považuje dobu strávenou na vojně za ztracený čas. Vojenská služba často připomínala nedobrovolné vězení s neustálou nudou a čekáním. Vztahy mezi vojáky prvního a druhého ročníku byly často poznamenány šikanou. Nejhorší situace panovala v osmdesátých letech, kdy byl morální nihilismus v armádě na vrcholu. Po sametové revoluci došlo k pozitivním změnám, ale základní přístup armády se podle pamětníků výrazně nezměnil.

Symbolika a rituály vojenské služby

Vojenská služba byla také plná rituálů a symboliky. Délka služby, tedy počet dní zbývajících do odchodu do civilu, určovala sociální status vojáka. Čím nižší číslo, tím vyšší status. Nejoblíbenějším rituálem bylo stříhání metru, kdy vojáci odpočítávali posledních 150 dnů služby. Tento rituál přešel i do běžného života.

Zkrácení vojenské služby a její konec

Po roce 1945 trvala vojenská služba dva roky, až do roku 1990, kdy byla zkrácena na 18 měsíců. O tři roky později došlo k dalšímu zkrácení na 12 měsíců. Ministr obrany Jaroslav Tvrdík předložil v roce 2003 vládě záměr zrušit základní vojenskou službu k 31. prosinci 2004. Poslední branci nastoupili na vojnu 30. března 2004. Od 1. ledna 2005 je Česká armáda plně profesionální.

Rozdílné názory

Většina lidí je přesvědčena, že zrušení povinné vojenské služby byl krok správným směrem, reflektujícím změny ve společnosti a technologické pokroky. Přesto zůstávají rozdílné názory na její význam a dopady. V době krize se často objevují hlasy volající po jejím návratu. Jak ukazuje historie, vojenská služba měla své místo, ale dnešní profesionální armáda lépe odpovídá potřebám moderního státu.

Pojďte si v našem kvízu zavzpomínat na zelená léta!

Retro kvíz: Vojna prý dělala z chlapců chlapy. Ne každý ale na ni vzpomíná rád

Děkujeme, že jste si vyzkoušeli náš kvíz a doufáme, že vás bavil a něco nového jste se dozvěděli. Nezapomeňte se o svůj výsledek podělit s přáteli!

Zdroje: mocr.army.cz, avcr.cz, irozhlas.cz