Televizor, který dnes vnímáme jako běžnou součást domácnosti, představoval v tehdejším Československu luxusní zboží. Sledování televizních programů, ať už černobílých či barevných, bylo pro mnoho rodin jedinečným zážitkem, který stmeloval rodinné vztahy a poskytoval okno do světa mimo jejich každodenní život.

Televize jako symbol prestiže

Zdroj: Youtube

V socialistickém Československu bylo vlastnictví televize nejen otázkou zábavy, ale především společenského postavení. Medián průměrné hrubé mzdy byl v roce 1989 kolem 3000 Kčs. I když se platil základní odvod ze mzdy 15 %, strhávaly se i další povinné příspěvky, například do SČSP nebo solidarity. Koupě televize za tehdejších přibližně 13 000 Kčs představovala pro mnohé rodiny značnou finanční zátěž, srovnatelnou s nákupem luxusního zboží.

První přenosy a barevná televize

První televizní přenos pro veřejnost se v Československu uskutečnil v roce 1948 během všesokolského sletu. V domácnostech se začalo vysílat černobíle až o pět let později, ovšem jen ve vybraných dnech. Pravidelné vysílání se rozjelo až deset let po prvním přenosu. Významným milníkem byl 14. únor 1970, kdy se poprvé vysílalo barevně, a pravidelné barevné vysílání začalo 9. května 1973. Tehdy byla cena televize kolem 13 000 Kčs, což představovalo více než čtyřnásobek průměrné mzdy.

Televizory v 80. letech: Černobílá klasika

V 80. letech se televizory začaly stávat běžnější součástí československých domácností. Většina rodin vlastnila černobílé televizory, které byly dostupnější než jejich barevné protějšky. Přestože černobílé televizory nabízely omezené vizuální zážitky, byly velmi ceněné a rodiny se na ně často společně scházely, aby sledovaly své oblíbené pořady.

Barevné televize: Luxus 90. let

Barevné televizory byly výrazně dražší a pro mnohé rodiny znamenaly nedosažitelný luxus. Začaly být populárnější až v 90. letech, kdy se jejich cena postupně snižovala a stávaly se dostupnějšími pro širší veřejnost. Tento posun umožnil divákům vychutnat si pestřejší a kvalitnější obraz, což zvýšilo atraktivitu televizního vysílání.

Televizory jako standardní vybavení domácnost

V 90. letech se televizory stávaly standardní výbavou většiny domácností. Postupný přechod na barevné vysílání a zavádění nových technologií, jako bylo digitální vysílání od roku 1997, výrazně změnily způsob, jakým lidé sledovali televizi. Televizory se staly nejen zdrojem zábavy, ale i významným komunikačním a informačním prostředkem, který formoval kulturní a společenský život v Československu.

Otestujte se v našem kvízu, jak dobře si vzpomenete na dobu prvních televizorů!

Retro kvíz: Televizor byl za socialismu ukazatel společenského postavení. Jakou jste doma měli vy?

Děkujeme, že jste si vyzkoušeli náš kvíz a doufáme, že vás bavil a něco nového jste se dozvěděli. Nezapomeňte se o svůj výsledek podělit s přáteli!

Zdroje: fondik.cz, radiozurnal.rozhlas.cz, extra.cz